Foto: CorporatieNL / Flickr
Foto: CorporatieNL / Flickr

Aantal huurachterstanden loopt weer op

Na een jarenlange daling loopt het aantal mensen met een huurachterstand weer op. In 2021 namen de huurachterstanden en huisuitzettingen nog af, maar in de eerste drie maanden van 2022 signaleerden de corporaties een toename. Koepelorganisatie Aedes meldt dat op basis van een jaarlijkse enquête onder corporaties.

Bijna 4 op de 10 corporaties signaleert in de enquête (pdf) dat het aantal huurders met een huurachterstand in de eerste maanden van 2022 toeneemt. Daar staat tegenover dat een vijfde van de corporaties nog steeds een afname ziet. Aedes zegt dat de toename dit jaar het niet onverwacht is, gezien de economische situatie, maar wel reden tot zorg.

Uit de enquête blijkt dat corporaties al maatregelen nemen om betalingsproblemen te voorkomen of te verminderen. Dan gaat het volgens Aedes om bijvoorbeeld de inzet van een budgetcoach, pauzeren van een incasso of een doorverwijzing naar een organisatie die helpt met persoonlijke financiën.

Ook hebben de corporaties met het kabinet afgesproken dat de huurstijgingen beperkt blijven en dat de huren voor de laagste inkomens worden verlaagd. De ambitie is om dat al in 2023 te doen. De corporaties roepen het kabinet op om te zorgen dat de inkomens stijgen en de prijzen laag blijven.

Minder huurachterstanden in 2021

Uit de enquête bleek dat eind 2020 iets meer dan 150.000 huurders een huurachterstand hadden. Een jaar later ging dit om 113.000 huurders. Onder hen had iets meer dan de helft een schuld van één tot drie maanden huur. De totale schuld was eind 2020 zo’n 226 miljoen euro. Een jaar later was dit gedaald tot 205 miljoen euro.

Ook het aantal huisuitzettingen nam afgelopen jaren af: van 3.000 in 2018 naar 1.400 in 2021. In bijna 6 van de 10 gevallen is een huurachterstand de hoofdreden voor een huisuitzetting. Andere redenen voor huisuitzetting zijn overlast, drugs(handel) in de woning en illegale onderverhuur.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen