‘De invoering van de Omgevingswet en het daarbij behorende digitaal stelsel is in een belangrijke fase gekomen, die van implementatie’, zegt Jansen over haar benoeming. 'Ter ondersteuning van de inwerkingtreding is een digitaal stelsel ontwikkeld, dat met een groot aantal ketenpartners is opgezet en nu wordt getest. Geen eenvoudige opgave maar wel een die van betekenis is voor de samenleving waar burgers en bedrijven aan de slag moeten kunnen met eenduidige en heldere wetgeving en procedures.’ 

Jansen was sinds oktober 2019 lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Daarvoor was zij onder andere vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Als lid van raad van toezicht van de The Hague Security Delta heeft ze veel inzicht in digitale opgaven. De Security Delta telt zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen die samenwerken voor de veiligheid van de Nederlandse digitaliserende samenleving. Ze is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Hout en Meubileringscollege, en die van het Havenbedrijf Moerdijk. Ze is verder vice-voorzitter bij Sail Amsterdam. 

Jansen studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde. Haar benoeming kwam tot stand op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De vacature was breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.