Een IPCEI is een Europees project waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen uit EU-lidstaten elkaar aanvullen en bijdragen aan strategische Europese doelen op het terrein van waterstof. ‘Het IPCEI-proces is belangrijk want het helpt met het vormen van Europese waardeketens’, zegt minister Jetten van Klimaat.  

’Met de IPCEI-deelname geven we een impuls aan de ontwikkeling van de bredere waterstofmarkt, en specifiek de productie en opschaling van de technologieën die nodig zijn voor ontwikkeling en toepassing van waterstof in de rest van de waterstofketen.’ Jetten wil in 2030 minimaal 3 tot 4 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit in Nederland gereed hebben. 

Met de IPCEI-deelname wil het kabinet een impuls geven aan de ontwikkeling van de bredere waterstofmarkt en de daarvoor benodigde technologieën. Daarmee moet het gat worden opgevuld in de normale subsidieregelingen die zich minder richten op de innovatieve productie en risicovoller opschaling van de nieuwe technologie. 

De PCEI-waterstof is verdeeld in meerdere golven. In de eerste golf zit het bedrijf Netstack. Jetten wil die organisatie 21,7 miljoen euro subsidie verlenen om een fuel cell productiefaciliteit te bouwen. Voor de tweede golf is 785 miljoen euro beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2026. Het thema is ‘decarbonisatie van de industrie’ 

Voor de derde golf, met thema import- en infrastructuurprojecten is 600 miljoen euro beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2027. Er volgt ook nog een vierde golf dat zich richt op mobiliteit en transport. Mogelijk wordt IPCEI-waterstof later uitgebreid met aanvullende golven.