Foto: NAM
https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik/fase2-schoonmaken-slopen-bovengrondse-installaties.html

Provincie eist einde gaswinning Groningen in 2023

De winning uit het Groningenveld moet eind 2023 stoppen en in het komende gasjaar op maximaal 1,7 miljard kuub worden gesteld. Dat schrijft de provincie Groningen in zijn zienswijze aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) van Economische Zaken en Klimaat. Die houdt de mogelijkheid open om 2,8 miljard kuub winnen. 

Vijlbrief wil het Groningerveld net als de Groningers in 2023 sluiten, maar dat kan door de geopolitieke situatie later worden. Vanwege de crisis in Oekraïne heeft hij de putten op de waakvlamstand gezet. Daarbij hoort een winning van circa 2,8 miljard Nm3, vindt Vijlbrief.  

‘Alleen in het allerlaatste geval, als de veiligheid van mensen in het geding is, omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, komt mogelijke inzet van het Groningenveld ter discussie’, aldus Vijlbrief. 

Het college van Gedeputeerde Staten schrijft nu in de zienswijze dat 1,7 miljard kuub voldoende is. ‘De gevolgen van de gaswinning en alle ontwikkelingen daaromheen doen een grote aanslag op het welzijn en de gezondheid van de inwoners’, schrijft de provincie aan Den Haag. ‘Dat moet de staatssecretaris ertoe brengen om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten.’ 

In de zienswijze benadrukt Gedeputeerde Staten ook dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen meer juridische ruimte en geld moeten krijgen om de schades van de inwoners ruimhartiger af te kunnen handelen en de versterking uit te kunnen voeren. ‘De inwoners zijn geholpen met één loket waar alle mijnbouwschade gemeld kan worden.’  

Provinciale Staten besluiten uiterlijk 27 juli of ze de zienswijze van Gedeputeerde Staten ondersteunen of dat ze zelf een zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit indienen. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen