Sinds april 2014 is Mirjam Huffstadt directeur/bestuurder van Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest, een besloten vennootschap waarin de gemeente Den Haag 42 procent van de aandelen heeft en Vestia de overige 58. De WOM DHZW is verantwoordelijk voor een tiental vernieuwbouw- en renovatieprojecten die door Vestia vanwege de financiële problemen waren stilgelegd.

Om te voorkomen dat de aanpak van de kwetsbare wijken in Zuidwest – waar de corporatie Vestia, Haag Wonen en Staedion zo’n 70 procent van alle woningen bezitten – helemaal zou stilvallen, besloot de gemeente Den Haag zélf te gaan investeren. Vestia heeft ruim 2.000 woningen in de WOM ondergebracht, waarvan er zo’n 1.000 actief worden gesloopt en gerenoveerd en de overige 1.000 een stevige onderhoudsbeurt krijgen met bijvoorbeeld een labelsprong. De financiering van de sloop, de bouw en het bouwrijp maken is voor de gemeente Den Haag.

‘Het is de bedoeling dat Vestia de huurwoningen na tien jaar, in 2024 dus, weer terugkoopt, de gemeente haar financiering terugkrijgt en de WOM DHZW wordt opgeheven’, legt Huffstadt uit. ‘Dat moet Vestia kunnen op basis van de waardeontwikkeling van haar bezit. De risico’s zijn van tevoren goed ingeschat en natuurlijk is er in de gemeenteraad en met de Rijksoverheid en het Centraal Fonds Volkshuisvesting stevig over gedebatteerd. Er zijn heldere afspraken gemaakt.’ 

Door Marcel Bayer, lees meer in ROmagazine #04 2016