Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden bijgebouwd. Duurzame fabrieksbouw heeft de toekomst. Het versnelt de woningbouw, maakt woningen betaalbaar en zorgt ervoor dat we zuiniger en slimmer omgaan met onze grondstoffen.’ 

‘Natuurlijk Sneller Bouwen’ is een tenderregeling. Met de aanpak wil de provincie innovatie van bouwbedrijven stimuleren. De beste voorstellen ontvangen een subsidie. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de bouwtijd van een woning, het aantal woningen dat wordt gebouwd, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en hergebruik van materialen. 

De subsidie is beschikbaar voor productielocaties in de prefabbouw, die zowel het productieproces willen versnellen als meer circulair willen werken. Dat moet niet alleen woningbouw duurzamer maken, maar ook bijdragen aan de tekorten in de bouwsector. Door digitalisering van productieprocessen zijn er minder of andere mensen nodig voor woningbouw, waardoor er sneller kan worden gebouwd. 

‘Grondstoffen geen vanzelfsprekendheid’ 

‘Ondernemers en dus ook bouwbedrijven willen beschikken over grondstoffen en materialen. En dat is geen vanzelfsprekendheid en actueler dan ooit, zegt Gedeputeerde Helga Witjes. ‘De prijzen stijgen en door grondstoffen slim her te gebruiken, kunnen ondernemers kosten besparen. En dat is aantrekkelijker dan ooit. Hoe mooi zou het zijn als we die bouw circulair aanpakken, met gebruik van circulaire en biobased materialen? Daarom deze tender om de beste circulaire voorstellen te stimuleren.’ 

De regeling richt zich specifiek op Mkb-bouwbedrijven, die volgens de provincie een belangrijke schakel in de woningbouw vormen. Op 5 september wordt de regeling opengesteld. Eind 2022 of begin 2023 worden de aanvragen beoordeeld.