Noord- en Zuid-Holland hebben grote woningbouwambities. In totaal willen ze tot 2030 ruim 400.000 woningen bouwen. Daarmee leveren ze een substantiële bijdrage aan de Rijksambitie om de komende jaren 900.000 nieuwe woningen te realiseren. Om de woningen ook daadwerkelijk te kunnen bouwen, willen beide provincies dat het Rijk helpt met ‘belangrijke randvoorwaarden’.

Anne Koning, gedeputeerde woningbouw in Zuid-Holland: ‘Samen staan we voor de uitdaging om voldoende (betaalbare) woningen te bouwen. Als provincies trekken we hierin gezamenlijk op, maar dit kan niet zonder het Rijk. Met name op het gebied van stikstof, geluidsregels en mobiliteit is de inzet van de rijksoverheid hard nodig.’

Aandacht voor industrie en havens

Voor de woningbouw is stikstofruimte nodig. De agrarische sector heeft in de provincies een groot aandeel in de stikstofuitstoot. Maar ook industrie, havens en het verkeer zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de deposities in de dichtbevolkte regio’s. Voor deze sectoren is ook Rijksbeleid nodig, pleiten de provincies. Zij willen daar aandacht voor vragen bij stikstofminister Van der Wal.

Ammoniak uit zee

Ook willen de provincies meer inzicht in ‘het vraagstuk ammoniak op zee’. Beide provincies hebben lange kustlijnen, waardoor er met name in de duinen stikstof uit de zee neerslaat. De provincies deden daarom een aanvraag bij het Rijk voor meer aandacht voor deze stikstofbron.

Esther Rommel, gedeputeerde natuur in Noord-Holland: ‘In een aantal gebieden in onze provincie gaat het over maar liefst 24 procent van de totale stikstofneerslag. Het is een knop waar we aan moeten draaien, maar er is onduidelijkheid over de oorsprong van ammoniak uit zee. En dan geldt: meten is weten. Daarom dringen wij, als Noord- en Zuid-Holland, samen met Zeeland, bij de minister aan op een nader onderzoek naar de herkomst van deze stikstofbron en de wijze van meten.’