Gebruikers van TomTom, de ANWB Onderweg-app, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia ontvangen binnenkort meldingen in hun navigatiesysteem wanneer een voertuig met zwaailicht en sirene in de buurt is. Vandaag is de samenwerking Safety Priority Services (SPS) tussen de zes partijen en het ministerie van IenW van start gegaan.

Minister Mark Harbers van IenW : 'Inmiddels gebruikt 98% van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit pilots en projecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Ik wil graag inspelen op deze ontwikkelingen, ook omdat bestuurders van bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens aangeven deze waarschuwingen te waarderen en hier meer en meer op vertrouwen.’

De meldingen zullen de weggebruiker vertellen welk type voertuig nadert en van welke kant deze komt. Vooralsnog geldt de melding alleen voor ambulances, later dit jaar volgen meldingen voor andere voertuigen. Het is de bedoeling dat onder andere hulpdiensten zo ruim baan krijgen in spoedsituaties, zonder daarbij de verkeersveiligheid in het geding te brengen. Weggebruikers hoeven tijdens het rijden geen extra handelingen te verrichten wanneer een waarschuwing zichtbaar is.

Naast meldingen over naderende hulpdiensten, worden gebruikers van de zes navigatiediensten ook op de hoogste gesteld van onder meer spookrijders, obstakels op de weg, ongevallen en een glad wegdek. Ook krijgen zij informatie over ge- en verboden, zoals de geldende maximale snelheid. Op termijn wordt ook gekeken of het routeadvies van navigatiediensten rekening kan houden met onwenselijke verkeerssituaties zoals verkeer in schoolzones. Hiervoor lopen landelijk en regionaal verschillende proefprojecten.

Met de Safety Priority Services sorteert Nederland voor op aanstaande Europese wet- en regelgeving, die in 2025 van kracht wordt.