Om de mogelijke komst van een centrale voor te bereiden, gaat Jetten op bezoek bij Europese landen die ook met de ontwikkeling van kerncentrales bezig zijn. Het gaat onder meer om Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Polen en Tsjechië, schrijft hij in de brief. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zal aanhaken bij soortgelijke organisaties in het buitenland. Intussen wordt al gekeken naar mogelijke locaties. De voorkeurslocatie maakt Jetten dit najaar bekend. Daarna volgt direct een MER-procedure. De minister somt in zijn brief al acht voorwaarden op waaraan de nieuwe locatie moet voldoen: • de aanwezigheid van koelwater;

• bereikbaarheid (voor o.a. hulpdiensten, aan- en afvoer van stoffen),

• de ligging ten opzichte van bevolkingscentra c.q. bevolkingsdichtheid en de mogelijkheid te voldoen aan de eisen voor veiligheid van omwonenden;

• de geschiktheid van de elektriciteitsinfrastructuur en de toekomstige mogelijkheden voor investering in aanpassingen; • de aanwezigheid van mogelijke gebruikers/afnemers van de geproduceerde energie (en van restproducten); • mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing;

• mogelijkheden om negatieve milieueffecten voor natuurbeschermingsgebieden in de omgeving te voorkomen;

• maatschappelijk draagvlak.

De provincie Groningen gaf vorig jaar al aan niets te zien in de komst van een kerncentrale. De provincie richt zich liever op waterstof, dat wordt gemaakt met behulp van windturbines op de Noordzee. Noord-Brabant wil wel inzetten op kernenergie, maar richt zich voornamelijk op experimentele thoriumcentrales. Die zijn veiliger dan centrales op uranium en reactorplutonium, waarop Borssele draait. Thoriumcentrales zijn op dit moment nog nergens ter wereld actief. Studie voorwaarden kernenergie

Ingenieursbureau Witteveen + Bos, eRisk Group uit Bilthoven en The Hague Centre for Strategic Studies van oprichter Rob de Wijk zijn begonnen met een studie naar de scenario’s met kernenergie als onderdeel van het energiesysteem. De experts kijken ook naar de grondstoffen- en energiezekerheid, maatschappelijke en ruimtelijke inpassing, kosten en financieringsinstrumenten.

Een risico is het mogelijke gebrek aan nucleair specialisten. Voor de bouw van een nieuwe centrale is veel kennis nodig. Jetten laat de Tweede Kamer weten dat hij in gesprek is met andere ministeries, kennisinstellingen en buitenlandse instellingen over het opleiden van deze experts. Hij geeft aan dat het gaat om een internationale kennismarkt en dat er veel concurrentie is.

Staat geen aandeelhouder

De minister schrijft in antwoorden op Kamervragen dat de Staat bij voorkeur geen aandeelhouder wordt. ‘Ik zie bij voorbaat geen deelnemingen waarvoor het participeren in een kerncentrale voor de hand ligt.’ Hij wijst erop dat de Staat al aandeelhouder is in netwerkbeheerder TenneT en dat in de wet staat dat de netwerkbeheerder en een energieleverancier niet in dezelfde handen mogen zijn.

De financiering zou moeten komen uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en instellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving die hun energiegebruik willen vergroenen.

De coalitie wil graag kernenergie omdat het CO2-arm wordt geproduceerd en zo kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Het duurt tot zeker 2050 voordat een nieuwe centrale operationeel is. Daarom wordt ook gekeken of de levensduur van de bestaande kerncentrale in Borssele veilig kan worden verlengd. Die vergunning voor die centrale loopt af in 2033.