Eind mei werd al bekend dat Amstelveen tot de club van veertig grote en middelgrote steden toe zou treden. Burgemeester Tjapko Poppens zei destijds dat Amstelveen als middelgrote gemeente in de metropoolregio Amsterdam de komende jaren voor grote opgaven staat. Denk aan opgaven op het gebied van infrastructuur, verduurzaming, woningbouw en sociale vraagstukken.

‘Onderwerpen die vanwege hun complexiteit en schaal niet alleen samenwerking en afstemming vereisen met andere gemeenten maar ook met Provincie en Rijk. Lidmaatschap van de G40 is goed voor Amstelveen. Het biedt ons aansluiting bij de andere grote gemeenten en geeft ons een stem in de belangenbehartiging richting het Rijk', aldus de burgemeester in een persbericht van de gemeente.

De G40 is een netwerk van 41 grote en middelgrote steden, die elkaar vinden in de stedelijke uitdagingen waarvoor zij staan op het gebied van wonen, werken en leven. Het netwerk komt op voor de belangen van de G40 gemeenten bij het kabinet, de Tweede Kamer en de ministeries. Daarnaast biedt het netwerk een platform voor kennisuitwisseling en -deling over thema’s waar (middel)grote steden mee te maken hebben.