In de nieuwe City Deal Slim Maatwerk onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke processen in het sociale domein kunnen profiteren van digitale en technologische ondersteuning. Zij kijken daarbij vooral hoe slimme oplossingen en processen kunnen helpen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis laten wonen.

Voor veel Nederlanders wordt dit steeds moeilijker, door gezondheidsproblemen of een kwetsbare positie in de samenleving. De krapte op de arbeidsmarkt laat daarnaast zien hoe voldoende menselijke ondersteuning steeds meer onder druk komt te staan.

Voor Maarten Burggraaf, wethouder van de gemeente Dordrecht en bestuurlijke trekker van deze City Deal, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor Dordrecht en daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’

Slimme oplossingen kunnen veel processen in het sociale domein versterken. Als voorbeeld: het gebruik van één gemeenschappelijk digitaal dossier per cliënt kan de communicatie tussen verschillende hulpverleners vereenvoudigen. Effectievere metingen van de gezondheid van cliënten, helpt bij het opstellen van persoonlijke en meer zinvolle behandelplannen. 

Haalbaar, schaalbaar, deelbaar

De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn.

Voor deze City Deal slaan twee andere City Deals, ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.