De komende tien jaar stelt het kabinet 7,5 miljard euro beschikbaar voor de bereikbaarheid van woningbouwlocaties. Het grootste deel daarvan, ruim 6 miljard, gaat naar de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwgebieden.  

De rest van de pot wordt verdeeld over 70 projecten, waarvan 32 het geld direct toegekend krijgen. Voor de resterende 38 is wel al geld gereserveerd, maar is verdere uitwerking nodig. Dat volgt naar verwachting dit najaar. Dan wordt ook bekend hoeveel deze projecten precies krijgen. Op dat moment is er ook meer informatie over de ontsluiting van de NOVEX-gebieden. 

VRO-minister Hugo de Jonge: ‘Met dit resultaat zetten we een grote stap voor de hoognodige versnelling van de woningbouw naar 100.000 woningen per jaar. Alle mogelijkheden om tot een versnelling te komen grijpen we aan om sneller meer betaalbare woningen te bouwen.’ 

Fietsersbond aangenaam verrast door budget voor de fiets 

Er wordt relatief veel geïnvesteerd in de fiets. Algemeen directeur van de Fietsersbond Esther van Garderen schreef op LinkedIn over de eerste 32 projecten: ‘We konden het eerst bijna niet geloven en zijn er nog een beetje stil van bij de Fietsersbond … Tot onze grote blijdschap gaat een flink deel naar de fiets. En er worden straten afgewaardeerd of parkeren van het maaiveld gehaald. We zijn nog aan het rekenen, maar over de duim staat de teller op tussen de 340 en 500 miljoen voor de fiets.’ 

Van alle gebieden ontvangt Zuidwest in Utrecht het meeste geld, met een Rijksbijdrage van bijna 87 miljoen euro. Dat geld moet de versnelde bouw van 6.200 woningen mogelijk maken. Het gaat om woningen in Kanaleneiland, Papendorp en Groenewoud, waarvoor aanpassing in de bereikbaarheid en meer ruimte voor fietsers nodig zijn. Eerder ontving Utrecht al Rijksbijdragen uit de eerste en tweede tranches van de Woningbouwimpuls. Bovendien heeft de Domstad met Groot Merwede één van de NOVEX-gebieden. 

De grootste ontvangers: 

 1. Utrecht Zuidwest, 87 miljoen, 6.200 woningen 
   
 2. Eindhoven, Fellenoord, 75 miljoen, 3.160 woningen
  De woningen worden gebouwd rondom het station Eindhoven. De weg Fellenoord wordt versmald om hier ruimte voor te maken. Het moet een groen gebied worden met veel hoogbouw en ruimte voor gezinnen, studenten sociale huur en vrijesectorhuur. 

  ‘Eindhoven is deze ronde netjes bedeeld. Natuurlijk zijn onze vrienden in de Randstad ook belangrijk, maar zoveel geld naar Brainport Eindhoven is harstikke goed’, zei wethouder Stijn Steenbakkers over de Rijksbijdrage tegen Omroep Brabant. 
   
 3. Haarlem, nieuw OV-knooppunt en Europaweg, 62 miljoen, 6.185 woningen 
  Haarlem krijgt geld om een nieuw OV-knooppunt in Haarlem Nieuw Zuid te bouwen. Hard nodig, aldus de gemeente, omdat het openbaar vervoer in Haarlem naar verwachting tot 2040 met zo’n 50 procent groeit. Ook wordt autoweg de Europaweg omgebouwd tot groene stadsstraat. De infraverbeteringen moeten de bouw van ruim 6.000 woningen mogelijk maken.

  ‘We zijn ontzettend blij en trots dat het harde en goede werk van Haarlem door het Rijk is herkend en beloond met deze subsidie’, zegt wethouder Floor Roduner.  
   
 4. Nijmegen, Kanaalzone-Zuid: Winkelsteeg, 40 miljoen, 2.500 woningen en Stationsgebied, 34 miljoen, 2.500 woningen 
  In de Winkelsteeg worden de S100 en de Nieuwe Dukenburgseweg aangepast, zodat de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. Verder ontvangt de gemeente geld voor de projecten Dukenburg en Stationsgebied, voor een totaal van 82 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor nieuwbouwprojecten in Dukenburg, Winkelsteeg en het Stationsgebied. Een groot deel van de 15.000 woningen die tot 2040 in de stad nodig zijn, worden in deze gebieden gebouwd.

  Wethouder Noël Vergunst: ‘Dit is fantastisch nieuws voor onze stad. We moeten veel nieuwe woningen realiseren zodat Nijmegenaren passende woonruimte kunnen vinden. Met deze financiële bijdrage kunnen we snel grote stappen zetten.’ 
   
 5. Dordrecht, ontwikkelingen rondom Station Dordrecht, 29 miljoen, 3.500 woningen 
  Dordrecht krijgt 28 miljoen voor het Maaspark op het Maasterras. Het Maaspark wordt de groene tuin van de 2.000 nieuwe woningen op het Maasterras, onderdeel van het project Spoorzone. Het wordt ook het knooppunt waar openbaar vervoer en (fiets)verkeer bij elkaar komen. Met een snel fietspad langs het spoor naar het station en een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door naar het centrum. Onder het park komt een parkeergarage voor bewoners én bezoekers van de binnenstad. 
   
 6. Meppel, Noordpoort/ Nieuwveenselanden, 28 miljoen, 2.550 woningen 
  Meppel krijgt het geld voor de aanleg van de noordelijke stadsentree. De Rijksbijdrage wordt gebruikt voor de aanleg van een fietstunnel bij de watertoren, een langzaam verkeersverbinding tussen Nieuwveenselanden en de binnenstad en om de aansluiting van de N375 met de bebouwde kom van Meppel te verbeteren.

  ‘Dit is de doorbraak waarvoor we ons hebben ingespannen’, zegt wethouder Robin van Ulzen 
   
 7. Zwolle, Spoorzone, 27 miljoen, 1.640 woningen 
  Met het geld wordt vooral de infrastructuur rondom de Spoorzone aangepakt. Huidige en toekomstige inwoners kunnen hierdoor straks makkelijk en op een duurzame manier van en naar hun woning komen, aldus de gemeente. Er wordt onder meer een fietstunnel aangelegd tussen de Spoorzone en Stadshagen en er komt een nieuwe mobiliteitshub in het centrum. De stad ontvangt ook geld voor het gebied Stadshart.  

  Wethouder Gerdien Rots: ‘Woningbouw en bereikbaarheid gaan hand in hand. De extra bijdrage van het Rijk is nodig om te werken aan goed bereikbare woongebieden, met ruimte voor vooral de voetganger en fietser en een goede balans tussen groen en water.’ 
   
 8. Groningen, Groningen Suikerzijde, 25 miljoen, 5.000 woningen 
  De Suikerzijde moet het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek worden. Het ligt vlak bij het centrum van de stad. Belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling is de Suikerzijderoute. Dat is een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool.

  Groningen ontvangt verder geld voor de gebieden Stadshavens en Eemskanaalzone. In totaal investeert het Rijk 110 miljoen euro in de stad voor de bouw van ruim 10.000 woningen. 
   
 9. Enschede, SHE Deelgebied Centrumkwadraat Enschede, 21 miljoen, 1.750 woningen  
  Van het geld is 17 miljoen euro voor het verder ontwikkelen van het Centrumkwadraat. In deze spoorzone wordt geïnvesteerd in een nieuw busstation, fietsbruggen en een fietssnelweg. Verder is 4 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van  Cromhoff. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de Industriestraat en het aanleggen van een nieuwe ruim opgezette, comfortabele fietsinfrastructuur in het gebied. 

  Wethouder Jeroen Diepemaat: ‘Enschede groeit, dus blijven we ervoor zorgen dat we genoeg woningen, ook in het betaalbare segment hebben zodat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Ik ben blij dat we dit dankzij deze rijksbijdrage kunnen versnellen.’