De Lelylijn verbindt Lelystad met de steden Groningen en Leeuwarden. Op die manier wordt de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkort: bij een non-stop verbinding komt de tijdswinst volgens de partijen achter de treinverbinding neer op minstens 40 minuten. De Lelylijn kan een opmaat zijn voor een nieuwe internationale verbinding met Amsterdam en Bremen en Hamburg en verder naar Scandinavië en de Baltische Staten. Dat wordt bij het onderzoek betrokken. 

In het onderzoek wordt verder de stedelijke ontwikkeling van Groningen en Assen nadrukkelijk meegenomen. In het NOVEX verstedelijkingsgebied Groningen-Assen wordt ingezet op grootschalige woningbouw. Samenhangend wordt de capaciteit van het huidige spoor meegenomen in het onderzoek en de mogelijke komst van de Nedersaksenlijn, tussen Enschede en Groningen. 

Voor de uitwerking wordt een werkorganisatie opgestart en er komt een gebiedsmanager voor de begeleiding van het proces. Het Bestuurlijk Overleg Deltaplan zal deze werkorganisatie aansturen. Ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden zullen bij het onderzoek worden betrokken, beloven de bestuurders. 

 'Met deze vervolgstappen voor de Lelylijn houden we de vaart erin en daar ben ik blij mee. We hebben een voorkeursvariant nodig, net als financiering, en vervolgens de daadwerkelijke realisatie. Daar moet het naartoe,' laat Friese gedeputeerde Avine Fokkens. Zij gaat ervan uit dat de werkorganisatie het traject op stoom houdt om de Lelylijn daadwerkelijk te kunnen aanleggen.

De volgende stap is een Startbeslissing voor een MIRT-verkenning. Die kan alleen plaatsvinden als 75 procent van de financiering gedekt is. Het groot deel van het geld moet uit de regio komen, maar het Rijk kijkt ook of er Europese fondsen aangesproken kunnen worden.