De bestuurders geven in de brief aan dat het grootschalig verduurzamen van woningen alleen slaagt als woningeigenaren ontzorgd worden en ze de hoge kosten voor het verduurzamen niet in één keer hoeven te betalen. Veel initiatiefnemers werken aan oplossingen om dit te vergemakkelijken, maar daarin lopen ze tot nu toe tegen juridische belemmeringen aan.  

‘Het gebouwgebonden financieringsinstrument waarover eerder afspraken zijn gemaakt ontbreekt’, luidt de oproep, die vraagt om meer handvatten. Het is gericht aan minister Kaag van Financiën, minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Gebouwgebonden en maandelijkse betaaltermijn 

Een voorbeeld van een project waarbij de gemeente of een marktpartij de investeringskosten oppakt, komt uit provincie Utrecht, bij twee pilots in Wijk bij Duurstede en in Amersfoort. Experts isoleren hier de woningen, plaatsen zonnepanelen, isolatieglas en een warmtepomp. De bewoners betalen in maandelijkse termijnen via een gemeentelijke regeling of een onderhoudscontract. Het traject is gebouwgebonden en niet persoonsgebonden. Na verhuizing neemt de nieuwe bewoner het maandelijkse bedrag over. Juridisch en fiscaal is dit vanuit het Rijk nog niet goed geregeld. 

‘Door verduurzaming bijvoorbeeld in de vorm van een dienst te organiseren, ontstaat een nieuw soort propositie en wordt het ook aantrekkelijk voor mensen met een kortere tijdshorizon, de ambitie om te verhuizen of de behoefte aan meer gemak, zowel bij aanvang als gedurende de gebruiksfase’, zeggen de partijen in de brief. 

De oproep wordt ondersteund door de Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Stroomversnelling, de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Minister de Jonge voor Volkshuisvesting heeft de Kamer al toegezegd er voor de zomer goed naar te kijken.