In de nieuwste Atlas voor Gemeenten 2022 van Atlas Research kwam woensdag naar voren dat er landelijk een tekort is van 390.000 woningen, ruim 110.000 meer dan het statistische woningtekort dat minister Hugo de Jonge eerder noemde. Dit woningtekort is echter niet evenredig verdeeld over alle gemeenten in Nederland.

De woondruk-index van Atlas Research waarschuwt voor de bouw van te veel nieuwe woningen in de gemeenten Lelystad en Almere. Respectievelijk hebben zij een lage woondruk van 64 en 88. Dat betekent dat er in Lelystad voor elke honderd woningen slechts 64 woningzoekenden zijn. Ter vergelijking: Amsterdam heeft een woondruk van 153, wat neerkomt op een tekort van 175.000 woningen voor de hele stad. 

Lelystad en Almere hebben ecthter wel flinke bouwambities. De onderzoekers van Atlas Research raden dit af: ‘Bouwen, bouwen, bouwen brengt ook risico's met zich mee. Zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.’

Woningnood te groot

Manager van de bouwopgave in Flevoland, Hillebrand Koning, is niet onder de indruk van het onderzoek. Dat vertelt niks nieuws, zei hij samen met gedeputeerde Jan de Reus woensdag op een vergadering van de Provinciale Staten. ‘We moeten met elkaar zorgen dat de woningnood opgelost wordt en dat kan niet allemaal op de plek waar mensen aangeven dat ze willen wonen. We bouwen niet alleen voor onze eigen woningbouwbehoefte’, zegt Koning.

‘We zien eigenlijk elk jaar hetzelfde beeld. Namelijk dat er in de regio heel veel vraag is naar woningen en dat er heel veel mensen in de ring van Amsterdam willen wonen. Maar helaas, daar is niet zoveel plek om te bouwen’, vervolgt Koning. Woningzoekenden zijn daarom welkom om uit te wijken naar gemeenten zoals Lelystad en Almere.

Op 1 oktober moeten alle provincies aan minister De Jonge rapporteren hoeveel woningen zij kunnen bouwen. Flevoland voert daarvoor een ‘realitycheck’ uit om te zien wat binnen de provincie realistisch en haalbaar is. Gemeenten hebben hun getallen al aan de provincie doorgegeven.