De index beoordeelt de honderd grootste steden van de wereld op drie pijlers: Planet, People en Profit. De pijler Planet beoordeelt de steden op de milieuvriendelijke factoren zoals energiegebruik, afvalgebruik en uitstoot. De pijler People kijkt naar het welzijn, onderwijs, werk en leefcomfort. Profit beoordeelt betaalbaarheid, welvaart en infrastructuur. 

Europese steden blijven goed scoren op het gebied van duurzaamheid en bezetten dertien plekken in de top twintig. Op nummer één staat Oslo, met onder meer veel groen in de stad, het aanbod van deelvervoer, lage criminaliteitstatistieken, een goed inkomen voor veel inwoners, kansengelijkheid en de werk-privébalans. Daarna volgen Stockholm, Tokyo, Kopenhagen en Berlijn. Onder aan de lijst bungelen Nairobi, Johannesburg, Karachi, Lagos en Kinshasa. 

De top 12: 

 1. Oslo
 2. Stockholm 
 3. Tokyo 
 4. Kopenhagen 
 5. Berlijn 
 6. Londen 
 7. Seattle 
 8. Parijs 
 9. San Fransisco 
 10. Amsterdam 
 11. Zürich 
 12. Rotterdam 

Amsterdam staat op basis van een gemiddelde notering op de tiende plek, volgens de index door haar goede infrastructuur, baankwaliteit en digitale connectiviteit. Volgens de index laat de hoofdstad nog kansen liggen op het gebied van betaalbaarheid en het gemak van zaken doen. ‘We moeten vooral kijken naar transformatie van bijvoorbeeld kantoren tot woonruimte in combinatie met een circulaire en klimaatbestendige aanpak’, legt directeur Verali von Meijenfeldt van Arcadis Amsterdam onder de publicatie uit. ‘Verder kan Amsterdam verbeteren op de energietransitie omdat het energiegebruik hoger ligt dan gemiddeld.’ 

Rotterdam staat twee plekken onder Amsterdam en scoort eveneens goed op infrastructuur en digitale connectiviteit. Ook de genoemde groeikansen zijn gelijk aan die van onze hoofdstad, met een extra kans op het gebied van economische ontwikkeling. ‘De stad zette meer in op energietransitie, klimaat en digitalisering. Dat is ook terug te zien in de score van de index waarin opvalt dat groen en duurzame mobiliteit het goed doen’, meldt Arrèn van Tienhoven, directeur van Arcadis Rotterdam.  

Van Tienhoven: ‘De grote opgave is om alle inwoners mee te nemen in de transities en iedereen gelijke kansen te bieden op fijn wonen, werken en verblijven in Rotterdam. Voor nieuwbouw van woningen moeten we scherpe keuzes maken om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Denk aan minder dure wolkenkrabbers en meer gebouwen met maximaal acht verdiepingen.’ 

Volgens Arcadis draait het in Nederland vooral om betaalbare en schaarse woonruimte. ‘Ook voor belangrijke groepen als politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen moet er woonruimte zijn, maar zij vinden nauwelijks betaalbare huizen in grote steden’, zegt von Meijenfeldt. Verder staan de beide Nederlandse steden in de top vijf als het gaat om duurzaam afvalmanagement. 

Nieuwe start 

Het is de vijfde keer dat Arcadis de Sustainable Cities Index publiceert. Sinds de laatste index uit 2018 is de druk op steden verder toegenomen, vertelt Global Cities Director John Batten in de nieuwe editie. ‘Hoewel de coronapandemie een rem op de groei voor steden zette, bleek het ook kansen te bieden voor een nieuwe start, met meer oog voor groenere, gezondere en meer inclusieve centrumgebieden. Bestuurders beseffen zich meer en meer dat duurzaamheid geen luxe is, maar een noodzaak. Ze hebben ook gezien dat een radicale transformatie bijna van de ene dag op de andere kan plaatsvinden.’ 

Bekijk hier de Arcadis Sustainable Cities Index 2022