Afgelopen donderdag presenteerde Hoogendoorn aan provincies, gemeenten en collega-wetenschappers de eerste inzichten over het intelligente fietspad op de TU Delft campus. Het pad van 25 meter lang werd zes maanden geleden opgezet als proeflocatie om verkeersdrukte en -veiligheid in kaart te brengen.

Ondergrondse en bovengrondse sensoren leveren metingen op die inzichten bieden op het gedrag van weggebruikers op de campus, met als doel om de bereikbaarheid van steden slimmer en efficiënter te organiseren.

Inmiddels is het volgens Hoogendoorn gelukt om op de gehele campus een goede inschatting te maken van de verkeersdrukte op verschillende momenten op de dag. Ook kan de verkeersdrukte met een vrij hoge nauwkeurigheid worden voorspeld. Dit gebeurt op basis van data van vier verschillende sensoren in het fietspad zelf, plus enkele andere sensoren op andere plekken op de campus en testen waarbij verkeersdeelnemers een draagbare tracker dragen.

Vanuit toepassing denken

Het intelligente fietspad op de campus laat volgens Hoogendoorn zien dat verkeersdrukte en -veiligheid met relatief weinig sensoren in kaart te brengen is. ‘Dit betekent in de praktijk dat je lang niet overal hoeft te meten om dit soort inschattingen te maken’, vertelt Hoogendoorn tegenover BNR. Haar Mobility Innovation Centre heeft een nieuw onderzoeksvoorstel ingediend om binnen het lopende project verder onderzoek te willen doen naar kostenefficiëntie.

‘We willen onderzoeken hoe we zo kostenefficiënt mogelijk een sensorennetwerk zoals op de campus kunnen inrichten. Daarbij kijken we juist vanuit de toepassing, niet de sensoren.’ Door te focussen op de informatiebehoefte valt volgens Hoogendoorn beter in te schatten welke combinatie van sensoren zich ervoor lenen.

‘Hoe wil ik verkeer omleiden? Wat wil ik doen met mijn verkeersinstallaties, wil ik bijvoorbeeld prioriteit geven aan fietsers? En wil ik kunnen weten waar ik slimme overstappunten kan inrichten, slimme mobiliteitshubs?’, aldus Hoogendoorn aan BNR. Dergelijke concrete vragen sluiten volgens haar ook beter aan op de behoeften van gemeenten en provincies en maken opschaling gemakkelijker.

De eerste samenwerkingen met gemeenten en andere partijen lopen al. De gemeente Den Haag wil het dashboard en de data-aanpak toepassen op het strand in Scheveningen. Ook de Fietsersbond zocht de samenwerking op om de veiligheid van schoolkinderen in Rotterdam te onderzoeken.