Het principe is simpel. Een bedrijf maakt tijdens de spits opnames van langsrijdend verkeer en op basis van logo's worden transporteurs en klanten gecontacteerd om te kijken of een en ander slimmer en efficiënter kan. Door nieuwe afspraken te maken over levertijden en data rijdt die vrachtauto als het meezit de volgende keer buiten de spits. Truckspotters zijn op die manier logistieke makelaars die vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. Dergelijke maatregelen zijn nodig nu de economie aantrekt en er steeds meer vrachtverkeer komt.

Ook moet truckspotting binnensteden gaan ontlasten. Mogelijke gevolgen zijn het combineren van vracht en overslag aan de randen van de stad. Vracht wordt daar uit de vrachtwagens geladen en verspreid over meerdere kleinere busjes of via het water. Volgens een woordvoerder van vervoerdersorganisatie EVO op Radio 1 gebeurt dit al bij de bevoorrading van kroegen, die via een en dezelfde vervoerder hun bier krijgen.