'De problematiek rondom stikstof belemmert overal in Nederland de woningbouwopgave. Hetzelfde geldt voor de bodem, de wateropgave en energie. De onzekerheid die dit meebrengt, maakt dat een projectgestuurde aanpak niet meer voldoet’, schrijven de bestuurders van de MRA aan de ministers.  

Vóór 2030 kunnen in de MRA 175.000 woningen worden gebouwd, schrijven de bestuurders. Bij die woningen horen voorzieningen en werkgelegenheid. De infrastructuur voor mobiliteit, maar ook voor energie, klimaat en groen moet op orde zijn, schrijven de bestuurders.  

Daarom wil het MRA samen met het Rijk de regie nemen. Dat staat ook in het MRA Verstedelijkingsconcept, dat door zowel de MRA als het Rijk is onderschreven. Als voorbeeld voor zo’n programmatische samenwerking geldt Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waar alle mobiliteitsinvesteringen en maatregelen in kaart zijn gebracht. 

Door te richten op programma’s kunnen de ambities op drie niveaus uitgevoerd worden, schrijft de MRA: 

  1. Versnellingslocaties voor de kortere termijn; 

  2. Middelgrote locaties met versterking van de intergemeentelijke verbindingen; 

  3. Grootschalige locaties met noodzakelijke schaalsprong-investeringen.

Als voorwaarde voor de grote projecten na 2030 moeten er nu knopen worden doorgehakt over de Zuidasdok, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp, het sluiten van de metroring Amsterdam en de IJmeerverbinding, aldus de bestuurders. 'Het haalt de spreekwoordelijke prop uit de schoorsteen en daardoor zijn ze ook belangrijk voor het bereikbaar houden van de noordelijke Randstad.’ 

‘De MRA heeft met drie grote verstedelijkingsgebieden (Haven-Stad, MRAWest en MRA Oost) een enorme potentie om veel woningen te bouwen’, schrijft de MRA in de brief die is ondertekend door gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland en zijn ambtgenoot Jan de Reus van Flevoland. Ze willen in het BO Leefomgeving op 20 juni afspraken met de ministers maken.