Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek: ‘Aan de hand van deze data kunnen gemeenten heel gericht vergroeningsacties gaan voeren. De kaarten laten namelijk zien waar de urgentie het hoogst is. De mate van vrijblijvendheid gaat er op deze manier vanaf.’

De Steenbreek Atlas heeft een interactief dashboard. Gebruikers krijgen niet alleen inzicht in de versteningsgraad, maar ook in het toekomstperspectief van een locatie. Dit gebeurt onder meer met data uit de IPCC-rapporten.

‘De kaarten zijn nuttig voor de politiek, beleidsmakers én bewoners. Omdat ze zowel de problemen als de kansen laten zien’, zegt Joost Verhagen, directeur Cobra Groeninzicht.

Dit bedrijf ontwikkelde het dashboard. ‘Voor gemeenten is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in de omvang van de problemen op het gebied van verstening en dat brengt de Steenbreek Atlas in beeld. Daarmee heb je als beleidsmakers en beheerders ook gelijk de ‘kansgebieden’ in beeld.’

De atlas biedt ook de mogelijkheid om gebieden in 3D te ‘bezoeken’. Dat moet het voor mensen die minder thuis zijn in kaartlezen makkelijker maken om de informatie te interpreteren. ‘Je maakt onderdeel uit van de omgeving en ziet op straatniveau de verstening. Hierdoor kunnen mensen waarschijnlijk sneller hun omgeving en de problemen herkennen’, zegt Verhagen.

Steenbreekgemeenten kunnen gratis gebruikmaken van de atlas.