Eind vorig jaar werd de honderdste school in de provincie van zonnepanelen voorzien. Dat liet nog  350 scholen over die niet waren benut voor zonne-energie. Ook blijken sommige projecten voor zon-op-schooldaken te stagneren, laat de provincie weten. Daarom onderzocht Stichting Schooldakrevolutie, in opdracht van de provincie, wat hier de redenen voor zijn. Niet de financierbaarheid van het project, maar organisatie het grootste knelpunt.

De organisatorische knelpunten bij scholen zijn het gebrek aan tijd en expertise en onduidelijk over de beslissingsbevoegdheid binnen projecten. Ook geven scholen aan dat de onduidelijkheid over de (toekomstige) huisvesting en het Integraal Huisvestingsplan reden waren om nog geen zonnepanelen aan te leggen. Door de overbelasting op het elektriciteitsnet is het daarbij lastig voor scholen met grote daken om meer dan 200 panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 

De provincie wil de scholen daarom helpen. Schoolbesturen met maximaal tien schoolgebouwen kunnen voortaan organisatorische ondersteuning aanvragen via de provinciale subsidieregeling. Als deze schoolbesturen hun panden helemaal willen verduurzamen, is er een energiecoach die hierin kan begeleiden.  

Ook via de provinciale subsidieregeling is het mogelijk om organisatorische ondersteuning te krijgen. Zo kunnen scholen door het plaatsen van zonnepanelen op de daken hun energielasten omlaag brengen. Daarnaast denkt de provincie mee in andere technische opties, zoals opslagbatterijen, het zelf benutten van de energie of het gebruik van een begrenzer.