Foto: Gemeente Haarlem
https://www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest/

Startschot in Haarlem voor bouw 1.400 woningen

In Haarlem is het startschot gegeven voor de omvorming van bedrijventerrein Houtvaartkwartier tot een nieuw woon- en werkgebied met 1.400 woningen. De helft van de woningen in de binnenstedelijke ontwikkelzone Zuid-West wordt sociale huur. Het masterplan wordt naar verwachting eind dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. 

In het gebied is naast woningbouw ook ruimte voor winkels, horeca, kantoorruimte en maatschappelijke voorzieningen als onderwijs en sport. Haarlem wil zoveel mogelijk groen aanleggen als verbinding tussen de verschillende deelgebieden en kijkt naar de afwatering van regen. Verder zoekt de stad zoekt naar oplossingen voor het parkeren van (deel)auto’s. 

Het gebied, waar eerst 2.100 woningen waren gepland, is genoemd als voorbeeld in de Handreiking Stikstofvrije Woningbouw (.pdf) van de provincie Noord-Holland. Daarmee wil de provincie ontwikkelaars en de bouwsector inspireren om zo veel mogelijk stikstofvrij te bouwen. Zo zou voor de aanlegfase een modulair bouwsysteem niet misstaan, in combinatie met de bouwhub in Amsterdam-West. 

Voor de gebruiksfase vermeldt de ontwikkelvisie een gezamenlijke warmte-oplossing, waardoor ook bestaande woningen van het gas afkunnen. Ook zou er een mobiliteitsplan moeten komen voor emissieloos vervoer. De locatie ligt vlakbij Natura-2000 gebied Kennemerland-Zuid. 

Het gebied wordt ontwikkeld door Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW), een samenwerking tussen HBB Groep en Hoorne Vastgoed. De bouw van de nieuwe wijk gaat 10 tot 15 jaar in beslag nemen, verwacht het stadsbestuur.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen