‘Flexwoningen zijn kwalitatief hoogwaardige, tijdelijke woningen. Wanneer die niet meer nodig zijn, kunnen ze gemakkelijk verplaatst worden. Ze zijn relatief snel te ontwikkelen en zijn daarmee een belangrijke oplossing in de vraag naar woningen’, schrijft BZK in een bericht over de rapportage.

Het kabinet gaat voor de bouw van 15 duizend flexwoningen per jaar. Tienduizend daarvan moeten van de corporatiesector komen, spraken corporatiekoepel Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van BZK eerder af. De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW), een samenwerking van Aedes, de VNG en BZK, moet gemeenten ondersteunen bij de bouw van deze woningen en 150.000 permanenten sociale huurwoningen.

Weinig tempo

Maar vooralsnog komen de flexwoonambities voor de corporaties slechts mondjesmaat van de grond. Uit analyse door de taskforce blijkt dat de sector voor dit jaar ongeveer 3.400 tijdelijke woningen heeft gebouwd of nog in de planning heeft staan, iets meer dan een derde van het gestelde doel.

De businesscase is één van de barrières. De corporaties geven aan dat dat de tijdelijke woningen financieel slecht te dekken zijn door de korte exploitatietermijn van vijftien jaar. Een garantie van gemeenten dat er na deze termijn een nieuwe locatie beschikbaar komt voor de flexwoningen kan uitkomst bieden. In de praktijk kunnen veel gemeenten hier geen toezeggingen op doen. Eén gemeente vertelde aan de rapporteurs al zo veel tijdelijke woningen gebouwd te hebben, dat de makkelijke en geschikte locaties op zijn.

Voor gemeenten vergen de procedures om flexwoningen te plaatsen dezelfde ambtelijke inzet als voor permanente woningen, blijkt bovendien. Dat terwijl er sprake is van een knellend capaciteitsprobleem. Gemeenten kunnen dus de voorkeur hebben om hun beperkte capaciteit in te zeten voor permanente woningen.

Creatief naar locaties kijken

Een mogelijke oplossing voor de bouw van meer flexwoningen is creatiever kijken naar locaties. ‘Het is mogelijk om ze (flexwoningen, red.) als tijdelijke woningen op veel locaties te plaatsen. Denk aan braakliggende terreinen, de randen van stedelijke gebieden, het akkerland. Het is belangrijk dat we onze verbeeldingskracht gebruiken. Wil je het aanbod in de gemeente vergroten, kijk dan eens echt goed om je heen en benut het potentieel in locaties’, zegt Jurgen Arts, lid van het Expertteam Woningbouw, in de rapportage.