De gemeenten en lokale energie-initiatieven nemen op gelijkwaardige basis deel aan het op te richten coöperatieve energiebedrijf. De gemeente Oldenzaal steunt het initiatief financieel. De samenwerking in het bedrijf moet kennisdeling stimuleren, grotere projecten voor energieopwekking mogelijk maken en de lokale productie van duurzame energie versnellen.

In Noordoost Twente zijn al verschillende lokale initiatieven actief om samen zonne-energie op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Inwoners kunnen lid worden van zo’n energie-initiatief en profiteren van de opbrengsten. Het nieuwe coöperatieve energiebedrijf start met deze zon-op-dak initiatieven. Op termijn kunnen meer lokale initiatieven aansluiten. Het regionale energiebedrijf richt zich uitsluitend op de opwek van duurzame energie maar zal zelf niet optreden als energieleverancier.

Het coöperatieve energiebedrijf moet bijdragen aan de doelen in de Regionale Energiestrategie Twente. Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen gezamenlijk 225 GWh duurzame elektriciteit opwekken binnen de gemeentegrenzen in 2030, als onderdeel van de RES.

Een belangrijk uitgangspunt van de energietransitie in Noordoost Twente is dat de opbrengsten van energieproductie zo veel mogelijk lokaal blijven, aldus de gemeenten in een persbericht. De ‘lusten en lasten lokaal’, wat de leefbaarheid van het platteland moet stimuleren.