VRO-minister Hugo de Jonge: ‘Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. En dus moeten we de juiste keuzes maken. Vestiging van hyperscale datacentra - die veel ruimte en energie vragen - worden daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.’

Begin februari dit jaar kondigde minister De Jonge aan met nieuwe wettelijke criteria voor datacenters te komen. Die moeten voorkomen dat nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste locaties vestigen. Daarvoor ligt er nu het ontwerpbesluit. Gemeenten moeten volgend op het ontwerpbesluit hun bestemmings- en omgevingsplannen aanpassen.

Welkom in de rand van Nederland

Wel gelden er twee gebieden die worden uitgezonderd: in de provincie Groningen gaat het om de gemeente Het Hogeland en in de provincie Noord-Holland gaat het om de locaties Agriport A7 en B1. Op de laatste locatie is de gemeente Hollands Kroon van plan om ruimte te laten voor de uitbreiding van hyperscale datacenters.

Volgens het kabinet bevinden deze gebieden zich aan de rand van Nederland en is er daarom voldoende ruimte om grote datacenters te huisvesten. In beide gebieden bevinden zich al hyperscale datacenters. Door een gunstige ligging bij aanlandplaatsen van duurzaam opgewekte energie, is voldoende groene stroom om de datacenters op te laten draaien.

Het ontwerpbesluit heeft geen effect op het proces rondom het datacentrum in Zeewolde, omdat ruimtelijke procedures al waren gestart voor het voorbereidingsbesluit en de gemeenteraad al tot een bestemmingsplan is gekomen.

Zeewolde uitgesteld

Desondanks stelt het kabinet de mogelijke komst van het datacenter in Zeewolde uit. Op basis van de huidige toetsingsrapportage gaat het Rijksvastgoedbedrijf niet over tot de verkoop van de grond die hiervoor bestemd is. De gemeente Zeewolde wilde de grond overkopen van het Rijk, maar voldoet niet aan alle gestelde voorwaarden. Enkele eisen zijn maximale duurzaamheid tijdens het gebruik, maximale opwek van zonne-energie op de daken, gevels en omliggende terreinen en de inzet van intelligente koeloplossingen en hergebruik van restwarmte.

Over de toekomst van het datacentrum in Zeewolde gaat minister De Jonge met de gemeente in gesprek over de toetsingsrapportage.