‘Dat is een belangrijk inzicht voor stadsplanners en projectontwikkelaars in een stedelijke omgeving’, zegt professor Raf Aerts van de KU Leuven. ‘Nu wordt snel gekozen om een oude boom te kappen als die in de weg staat. Vaak met het argument dat het groen achteraf gecompenseerd wordt met nieuw groen. Maar de positieve effecten van zo’n ontwikkelde boom, ook op de mens, zijn duidelijk groter dan gedacht. Dat is iets om rekening mee te houden bij projecten in stedelijke omgevingen.’ 

Al eerder toonde wetenschappelijk onderzoek de positieve effecten van groenvoorzieningen op bijvoorbeeld de ademhaling, hart- en bloedvaten en de kwaliteit van nachtrust. Voor het eerst is nu ook een gedetailleerde studie uitgevoerd die onderscheid maakt tussen verschillende soorten groene planten.  

Via de LiDAR-techniek, waarmee onderzoekers met behulp van laseranalyse de ruimtelijke vorm van planten inscannen, zijn 616.379 bomen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in kaart gebracht. Het onderzoek verzamelde op die manier informatie op over de grootte van de aanwezige groenvoorzieningen en het aantal boomstammen per oppervlakte. 

In combinatie met data over verkoopcijfers van medicijnen, ontstond een relatie tussen het type groen en bepaalde gezondheidsaspecten in eenzelfde stedelijke omgeving. Uit de resultaten bleek dat het gebruik van geneesmiddelen lager lag in gebieden met meer volwassen bomen met een grotere kruin. Dit zijn over het algemeen oudere en meer ontwikkelde bomen.

Laat volwassen bomen waar mogelijk staan 

Het effect van grotere bomen verminderde op plekken waar die dichter op elkaar staan. Het onderzoek stelt daarom dat het laten staan van één oudere en meer ontwikkelde boom meer gezondheidsbaten brengt dan meerdere jongere bomen. Ook na het verrekenen van sociaaleconomische factoren, zoals het gegeven dat meer welvarende bewoners vaak in groenere leefomgevingen wonen, bleef de relatie tussen groen en gezondheid overeind. 

Het gezondheidseffect van grotere bomen ten opzichte van jongere exemplaren verminderde wanneer zij dichter op elkaar staan. Het onderzoek stelt daarom dat het laten staan van één oudere en meer ontwikkelde boom meer gezondheidsbaten brengt dan meerdere jongere bomen bij elkaar.  

Het aanplanten van extra en nieuwe bomen is daarmee niet gelijk de te trekken conclusie, zo schrijven de onderzoekers. Zij roepen daarbij wel op om oude bomen waar mogelijk te laten staan.