Aan de hand van lezersinput zoekt het lectoraat onder leiding van Kjell-Erik Bugge contact met de eigenaren van de gebouwen om te zoeken naar een passende invulling voor de werklocaties. Bugge: ‘Gemeenten moeten bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties beter onderling samenwerken en gebruikmaken van de investeringsbereidheid van private partijen.’

Op 18 maart werd het lectoraat officieel geopend. Het Meldpunt Kantoren sluit aan bij de missie van het lectoraat van Kjell-Erik Bugge. In zijn lectorale rede verklaarde hij te willen werken aan een gedragsverandering bij gemeenten: van locatie naar motivatie, een ode aan de mens. Bugge: ‘De overheid krijgt een specifieke rol in het identificeren en bouwen van concrete kansen (business en value cases) gebaseerd op investeringsbereidheid van private partijen.’

Tips voor leegstaande panden kunnen worden gestuurd naar m.ubels@destentor.nl. Meer informatie over de missie van het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties leest u in dit interview dat Stadszaken met hem had in aanloop naar zijn lectorale rede.