Nederland heeft een Meldpunt Kantoren. Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties vraagt in samenwerking met de Stentor aandacht voor leegstaande panden.

Meldpunt Kantoren pakt leegstand aan

Nederland is een meldpunt rijker: het Meldpunt Kantoren. Het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties vraagt hiermee in samenwerking met de Stentor aandacht voor leegstaande panden en verpauperde bedrijventerreinen in de provincie Overijssel.

Aan de hand van lezersinput zoekt het lectoraat onder leiding van Kjell-Erik Bugge contact met de eigenaren van de gebouwen om te zoeken naar een passende invulling voor de werklocaties. Bugge: ‘Gemeenten moeten bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties beter onderling samenwerken en gebruikmaken van de investeringsbereidheid van private partijen.’

Op 18 maart werd het lectoraat officieel geopend. Het Meldpunt Kantoren sluit aan bij de missie van het lectoraat van Kjell-Erik Bugge. In zijn lectorale rede verklaarde hij te willen werken aan een gedragsverandering bij gemeenten: van locatie naar motivatie, een ode aan de mens. Bugge: ‘De overheid krijgt een specifieke rol in het identificeren en bouwen van concrete kansen (business en value cases) gebaseerd op investeringsbereidheid van private partijen.’

Tips voor leegstaande panden kunnen worden gestuurd naar m.ubels@destentor.nl. Meer informatie over de missie van het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties leest u in dit interview dat Stadszaken met hem had in aanloop naar zijn lectorale rede.

De app van Stadszaken is sinds deze week gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heeft u nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van uw smartphone of tablet. Hoofdredacteur Marcel Bayer noemt de app een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen

Steeds meer Nederlandse steden stellen programma’s op om zoveel mogelijk auto’s uit de binnenstad te weren. De Noorse hoofdstad Oslo is hier al sinds 2016 mee bezig. In de vijf jaren die de stad nu bezig is met het autovrije leefbaarheidsprogramma moest de gemeenteraad de nodige hobbels overwinnen. Dit zijn de lessen die Nederlandse steden kunnen trekken. >>