Het geld wordt uitgekeerd aan de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen. In deze PVO's zijn politie, het OM, gemeenten, brancheorganisaties en gemeenten verenigd.  

Ondermijning is momenteel een groot probleem op Nederlandse bedrijventerreinen. Boudewijn Kuijl van de provincie Zuid-Holland zei eerder in vakblad BT dat de meeste ondernemers in zijn provincie weten dat er ondermijnende activiteiten plaatsvinden op hun bedrijventerrein. ‘Maar zij vinden dat het niet aan hen is om het rapporteren. Ook krijg ik te horen dat het vaak gebeurt in bedrijfsverzamelgebouwen, omdat criminelen daar anoniem aan de zijkanten kunnen zitten.’  

Oplossingen tegen ondermijning zijn onder meer een betere organisatiegraad op bedrijventerreinen of een hogere meldbereidheid door ondernemers. De PVO’s zetten vooral in op dat laatste, zegt manager van PVO Noord-Nederland Jan de Vries. ‘Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is één van de mogelijkheden die op tafel ligt, maar dat moeten we nog bespreken. Natuurlijk is er wel al het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.’ 

‘Het belangrijkste wat we gaan doen, is de weerbaarheid van ondernemers vergroten. Dat doen we door in te zetten op procesbegeleiding, trainingen en informatiebijeenkomsten. Op enkele heel eenvoudige manieren kun je de weerbaarheid al vergroten. Een voorbeeld: als je een huurder een contract laat ondertekenen, moet je erin opnemen dat de verhuurder gevraagd en ongevraagd kan komen binnenstappen. Weigeren ze, dan weet je dat er iets niet helemaal pluis is.’ 

Aboutaleb 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde bij de NOS al dat hij het ‘goed vindt dat er aandacht is voor ondermijnende criminaliteit’, maar dat het ‘verre van voldoende’ is. De burgemeester ziet graag dat onorthodoxe maatregelen worden genomen. Zoals een 100-procentcontrole op containers met tropisch fruit in de Rotterdamse haven. ‘Investeren we niet meer dan 10 miljoen euro per jaar, dan moeten we accepteren dat de coke over onze voeten heen blijft stromen de komende jaren’, aldus Aboutaleb tegen de NOS.  

PVO-manager De Vries, die zelf ook werkzaam is voor de politie, gelooft daar niet helemaal in. ‘Ik geloof meer in preventie dan in repressie. De straffen in Nederland zijn redelijk kort, als criminelen weer vrijkomen gaan ze vaak weer verder met waar ze waren gebleven. Op landelijke schaal kun je daarom veel meer bereiken door in te zetten op preventie. Alleen moeten ondernemers dan wel zelf ook de verantwoordelijkheid voelen.’