Enkele gevolgen van klimaatverandering zijn meer droogte en meer neerslag. Dit kan onder meer leiden tot een verlaagde zuurstofconcentratie in het water en dus tot blauwalg. Ook met het oog op de bouw is het belangrijk dat gemeenten schone stadswateren hebben. Vanaf 2027 kan de bouw worden aangevochten als de waterkwaliteit niet voldoet.

Gemeenten en waterschappen in de provincie Utrecht hebben al in regionaal verband afgesproken samen verantwoordelijk te nemen voor de gewenste waterkwaliteit en gaan de monitoring van de waterkwaliteit in stad en dorp uitbreiden.