Landelijk steeg het aantal laadpunten over het jaar 2021 met ruim 30 procent van 65.613 naar 86.453 laadpunten. Eind maart dit jaar steeg dit aantal door naar 97.570. Het grootste aantal laadpunten is te vinden in de vier grootste steden. In Amsterdam konden automobilisten eind 2021 hun elektrische auto op 7.748 plekken opladen. Rotterdam (5.009 laadpunten), Den Haag (4.553 laadpunten) en Utrecht (3.263 laadpunten) volgen daarna.

Statistieken uit de Regionale Klimaatmonitor vormen de basis van de analyse. In deze monitor verzamelt het Rijk gegevens over klimaat- en energiebeleid. In de analyse wordt gesproken over het aantal publieke en semipublieke laadplekken bij elkaar. Ook wordt het aantal snellaadpunten meegeteld. Semipublieke laadplekken zijn plekken waar laadpunten wel publiek toegankelijk zijn, maar niet in de openbare ruimte staan.

Afgezet tegen het aantal laadpunten ten opzichte van het aantal inwoners, scoort de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland het hoogst met 111 laadpunten verdeeld over 7.500 inwoners. De grootste landelijke stijger was vorig jaar Aa en Hunze. Deze gemeente had aan het einde van vorig jaar bijna een verviervoudiging van 13 naar 57 laadpunten.

In 2030 geen auto meer fossiel

Het aandeel van elektrische voertuigen in Nederland lag eind 2021 met 104.999 elektrische auto’s op 4,3 procent van het totaal. De Europese Unie hoopt in 2035 volledig gebroken te hebben met auto’s op fossiele brandstoffen.

Nederland heeft zelf de doelstelling om vijf jaar eerder alle auto’s op duurzame energie te laten draaien. Volgens milieuorganisatie Natuur en Milieu is het niet helder of dat haalbaar is. Volgens de milieuorganisatie is namelijk niet het aantal laadpalen een struikelblok, maar de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s.

Vorige week bleek dat de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), waarvoor het Rijk 71 miljoen euro beschikbaar stelde voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s, inmiddels al leeg is. Hiermee zijn in de periode van 2020 tot heden 21.000 auto’s aangeschaft. Een nieuwe subsidieronde staat gepland voor januari 2023.