Door Douwe de Vries

Het zonne- en windpark komt voort uit een burgerinitiatief. Betrokken burgers hebben zich verenigd en vormen samen de energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN). Samen met de gemeente Nijmegen trekt WPN de kar van dit project. Bestuurslid Sjon Debie: ‘De gemeente heeft bewust gekozen om met burgers in zee te gaan. Het is belangrijk om burgers bij dit soort beslissingen te betrekken en je het samen doet.’

WPN vindt het belangrijk dat iedereen mee kan beslissen. Het maakt niet uit of je één of honderd aandelen hebt, elke stem weegt even zwaar in de beslisvorming. Ook zijn de aandelen laag in prijs, zodat betrokkenheid bij de coöperatie zo toegankelijk mogelijk is. ‘Geen enkele aandeelhouder kan leven van zijn aandeel in WPN. Het gaat ons niet om het geld, maar om de planeet. In de zomer kan ik er misschien een ijsje van kopen, dan denk ik aan de windmolens’, aldus Sjon Debie.

Cablepooling

Het project in Nijmegen maakt gebruik van cablepooling. Dit houdt in dat dezelfde netaansluiting wordt gebruikt voor twee verschillende manieren van energie opwekken. Het voordeel hiervan is dat de energievoorziening constanter en zekerder is dan wanneer er alleen van wind of zon gebruik gemaakt wordt.

Debie: ‘Wind en zon vullen elkaar mooi aan. Als de zon schijnt, is er vaak weinig wind en bij bewolking waait het juist wel. Hierdoor sluit deze energievoorziening beter aan op vraag en aanbod. Ook is de kolencentrale die nu vaak als wordt ingezet als er bijvoorbeeld te weinig wind of zon is minder nodig.’

‘Op dit moment wordt er vaak gekozen voor óf wind óf zon, iets wat veel onzekerder is en minder oplevert. En met de batterij die we in de toekomst willen toevoegen, draaien we hopelijk volledig op groene stroom.’

Groene toekomst

De RES-regio (die de Regionale Energiestrategie samen heeft opgesteld) ziet cablepooling ook als een goed middel om klimaatdoelen te behalen. Debie vindt dat daar nog wel wat vaart achter mag. ‘De politiek mag best wat meer lef hebben. Zeker als het om levensbedreigende situaties zoals de klimaatverandering gaat, is het belangrijk dat ze echt beslissingen gaan nemen.’

De gemeente Nijmegen en WPN kunnen hier een voorbeeld in zijn, aldus het bestuurslid. ‘Zowel voor de politiek als voor burgers zelf. Het zou mooi zijn als de combinatie tussen een wind- en zonnepark gemeengoed gaat worden. Het land onder een windmolenpark blijft nu vaak onbenut. Dit is een mooie plek voor een zonneveld, zeker als daar al een kabel ligt voor de stroomvoorziening van de windmolens. Het wordt tijd dat dat ook in het hoofd van de beslismakers gaat landen.’

Subsidieregeling

De uitbereiding van het wind- en zonnepark is tot stand gekomen met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De overheid wil de uitstoot van broeikassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. De SDE++ subsidieregeling van RVO draagt hieraan bij. De regeling heeft betrekking op bedrijven en (non-)profit instellingen met als doel de grootschalige productie van hernieuwbare energie te stimuleren om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit draagt bij aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie in Nederland.