Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): ‘Door de klimaatverandering zien we dat de zomers warmer worden en de regenbuien steeds heviger. Maar kinderen moeten in de zomer natuurlijk wel lekker buiten kunnen spelen. Een groenblauw schoolplein zorgt niet alleen voor schaduw, maar zorgt ook voor afvoer van overtollig regenwater. Fijn voor kinderen én fijn voor de omgeving! Daarbij leren kinderen op zo’n schoolplein ook nog eens heel veel over de natuur.’

Het vergroenen van schoolpleinen vormt een belangrijke schakel in de aanpak om de regio Utrecht aan te passen aan weerextremen als gevolg van het veranderende klimaat, aldus de provincie. Hoe meer scholen hieraan meedoen, hoe groter het effect.

Schoolgebouwen liggen vrijwel altijd in stedelijk gebied. Door het grote oppervlak aan bebouwing en verharding is het daar vaak warmer dan in het buitengebied (het hitte-eilandeffect). Dit effect is groter naarmate de bebouwing dichter is. Het temperatuurverschil kan oplopen tot 8 à 10 graden Celsius.

Eén van de scholen die haar plein vergroende is De Wilgenhoek in Leerdam. Het plein transformeerde van een grijs en betegeld schoolplein naar een groene oase met een speelheuvel, een glijbaan en bosbessen- en frambozenstruiken.

Yusuf uit groep 8: ‘Ons speelplein is nu heel groen en levendig. Dat is mooier voor de school zelf en we leren zelf ook wat over planten.’ Ook zijn klasgenoot Ties is blij: 'Eerst was het hier saai en kon je weinig doen. Nu kun je veel meer doen en het is een stuk uitdagender.’

De Wilgenhoek in Leerdam is één van de drie pilotlocaties die onder begeleiding van de provincie Utrecht en IVN Natuureducatie op weg is geholpen met het groenblauw maken van hun plein. Het plein is nu klimaatadaptief, verandert het speelgedrag van kinderen en heeft daarnaast een grote educatieve waarde, aldus de provincie.

Een groen schoolplein kan de leerprestaties bovendien verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat hittestress het concentratievermogen en de leerprestaties vermindert en bij extreme waarden of lange duur ook de gezondheid negatief kan beïnvloeden. Onderzoek wijst aan dat een groene schoolomgeving het werkgeheugen en concentratievermogen bevordert; uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en om bezig te zijn met natuur; bijdraagt aan een beter sociaal klimaat; dat buitengroen in de zomer hitte in en rondom de school vermindert; en dat uitzicht op groen stressverlagend werkt.