Arnhem-Centrum-West-Rijn. Foto: Antoinette Kuhlmann.

Provincie Gelderland wil 90.000 woningen erbij in 2030

De provincie Gelderland wil 90.000 woningen bouwen tot aan 2030. Dat is tien procent van de landelijke opgave van 900.000 woningen. Het overgrote deel van het plan bevat betaalbare koop- en huurwoningen. 

Gelderland noemt verschillende financiële bijdragen die ze van het Rijk vraagt, om het plan te realiseren. Er is volgens de provincie geld nodig voor de onrendabele toppen van woningbouwprojecten, omdat deze projecten vaak meer geld kosten dan ze opleveren. Voor ambtenaren en gemeenten is structureel circa 10 tot 16 miljoen euro per jaar nodig, om extra plannen te kunnen maken en begeleiden. Ook voor woningbouwcorporaties moet voldoende geld beschikbaar komen om betaalbare huurwoningen te bouwen. 

Vanzelfsprekend zijn nieuwe investeringen in bereikbaarheid nodig, zodat mensen vlot en duurzaam naar hun werk en andere bestemmingen komen. Als voorbeelden noemt de provincie de RegioExpres, een extra sneltrein tussen Arnhem, Doetinchem en Winterswijk, en de Rijnbrug, een verkeersbrug over de Nederrijn bij Rhenen.  

Voor dat laatste stukje infrastructuur werd afgelopen februari door de Provinciale Staten nog besloten om te stoppen met de geplande verbreding. Wel is toen besloten om het in 2018 gereserveerde budget van 40 miljoen euro beschikbaar te houden voor andere bereikbaarheidsmaatregelen. 

Om 90.000 woningen te realiseren is verder op diverse plekken in Gelderland meer stikstofruimte nodig. In deze provincie is dat al helemaal van belang, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur van Nederland in Gelderland ligt. 

‘De komende weken gaan wij in overleg met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de bouwambities en kijken we of een hoger aantal woningen haalbaar is’, zegt Peter Kerris, gedeputeerde wonen, via de provincie. ‘In oktober 2022 leggen we de streefaantallen vast in prestatieafspraken tussen het Rijk, de provincies en gemeenten. De minister wil de provincies meer regie op de woningmarkt geven.’ 

Landelijke opgave 

Nederland moet tot 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen om het woningtekort en daarmee de woningnood op te lossen, stelde demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken een jaar geleden in een brief aan de Tweede Kamer. De beoogde 90.000 van Gelderland is bepaald op verzoek van minister De Jonge. 45.000 tot 60.000 woningen van dit plan zijn betaalbare koop- en huurwoningen. 

Het Actieplan Wonen (2020-2025) van Gelderland liet al zien hoe de provincie momenteel 45.000 woningen aan het bouwen is. De actiepunten daarin waren betroffen het sneller behandelen van vergunningaanvragen en het versimpelen van procedures. Regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is, gingen eerst in een bouwversnelling. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen