‘Het is van groot belang dat vandaag de intentieverklaring wordt getekend. We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten’, zegt minister De Jonge. ‘Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.’

De intentieverklaring moet een antwoord bieden op stijgende bouwkosten, mede door de oorlog in Oekraïne. Dat zet bouwprojecten onder druk die van ‘groot economisch en maatschappelijk belang’ zijn. Het gaat om bijvoorbeeld woningbouw en de renovatie van infrastructuur.

Minister Harbers: ‘Om te zorgen dat we kunnen blijven reizen naar werk, studie, vrienden en familie moeten we blijven werken aan onze infrastructuur. Wegen moeten onderhouden worden en veel van onze bruggen en viaducten zijn toe aan groot onderhoud of vervanging. Om te zorgen dat het werk aan onze infrastructuur doorgaat, moeten het Rijk en de bouwsector goede afspraken maken over stijgende kosten. Dit doen we voor continuïteit voor de bouwsector en zodat daarmee projecten die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid in Nederland kunnen worden uitgevoerd.’

Meer onderling begrip

De intentie wordt uitgesproken dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd, of bij consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of de belastingbetaler. Ook moeten opdrachtgevers en -nemers rekening houden met elkaars belangen. Dat moet zorgen voor afspraken over prijsstijgingen en leveringsproblemen. Als laatste moeten partijen tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken niet (tijdig) kunnen worden nagekomen.

De ondertekenaars spreken af de vinger aan de pols te houden in het periodieke bouwoverleg ‘het Bouwberaad’, tussen overheid en marktpartijen.

Ondertekenaars

De verklaring wordt ondersteund door: Aedes, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Unie van Waterschappen.