De promovenda sociale geneeskunde bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam maakte voor haar onderzoek gebruik van veertig nationale en internationale studies die ingaan op de relatie tussen groen en gezondheid.

In gesprek met NewsScientist stelt ze: ‘Mensen voelen zich sterker als ze in een buurt met veel parkjes, bos of groenstroken wonen. Negentien studies laten een relatie zien tussen de nervositeit en somberte van bewoners en het aandeel groen in een woonwijk. Daarnaast wijzen nog eens zeven studies in Engeland, Amerika, Canada en Japan uit dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid natuur in de wijk en het sterftecijfer; in een omgeving met veel groen is de kans op sterfte lager dan in een stenige wijk.’

Groene wijken lijken vooral van levensbelang voor mensen met een lage sociaal-economische status. ‘Mensen met een hoge opleiding en genoeg geld hebben meer mogelijkheden zich te ontspannen’, zegt Van den Berg. ‘Zij nemen een abonnement op de sportschool, gaan op vakantie en zijn mobieler.’

Gegevens

Om te beoordelen hoe groen een wijk is, is in enkele onderzoeken gebruikgemaakt van Google Maps en satellietgegevens, en in andere van de inschatting van de proefpersonen. Wat betreft gezondheid gaat het om door de deelnemers zelf gerapporteerde gegevens. Sterftecijfers zijn uit overheidsregisters afkomstig.