De toename geldt voor zowel voor het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2022-2027 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De afschaffing van de contactbeperkende coronamaatregelen, waaronder het thuiswerkadvies in maart 2022, is volgens het KiM een belangrijke reden voor het toenemende verkeer. Ook bevolkings- en economische groei zorgen voor meer verkeer.

In 2022 groeit de afgelegde afstand ten opzichte van 2021 naar verwachting met 16 procent op het hoofdwegennet. Rekenen we ook de rest van de Nederlandse wegen mee, dan is de stijging met 12 procent iets minder sterk.

Dit leidt ertoe dat de totale afgelegde afstand op zowel het hoofdwegennet als op alle Nederlandse wegen weer net boven het niveau van 2019 komt.

In de periode tot en met 2027 groeit het wegverkeer verder door, verwacht het KiM. In 2027 is de verwachte totale afgelegde afstand op het hoofdwegennet circa 13 procent hoger dan in 2019. Op alle Nederlandse wegen samen komt de groei uit op 7,4 procent.

In deze ramingen rekent het KiM mee dat de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor de met de auto afgelegde afstand, omdat mensen hun gedrag aanpassen. Ze werken bijvoorbeeld vaker thuis en sommigen zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto.

Mogelijk zorgt de oorlog in Oekraïne wel voor een andere ontwikkeling van het wegverkeer, door de invloed op energieprijzen en de economie. Als de groei lager is en de energieprijzen hoger dan verwacht, is er ook minder groei van het wegverkeer in de komende jaren.