De toolkit belicht vier thema’s rondom biodiversiteit die spelen binnen ‘de bebouwde kom’: natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, natuurinclusieve energietransitie en stadslandbouw. Elk thema bevat kennisdossiers met daarin antwoorden op veelgestelde vragen, praktijkvoorbeelden uit de provincie, interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers en andere experts. Tot slot deelt de NMHH ervaringen en adviezen om met de thema’s aan de slag te gaan.

Het document is bedoeld voor gemeenten, maar leent zich volgens de NMHH ook goed voor burgers en ondernemers ter kennisneming. En dat is nodig, aldus de auteurs van het document. Volgens hen laat onderzoek van Motivacation International BV zien dat veel mensen amper tot geen relatie zien tussen de stad en biodiversiteit.

Nederlanders denken eerder aan de situatie van natuur, insecten en diersoorten buiten de stad, terwijl ongeveer tien procent van de Nederlandse vogel- en habitatrichtlijn op de een of andere manier afhankelijk is of opportunistisch gebruik maakt van het stedelijke gebied. De toolkit stuurt daarom ook aan op het betrekken van burgers en andere belanghebbenden.

‘Belangrijk is de combinatie waarbij gemeenten enerzijds zélf maatregelen treffen, zoals het herinrichten van de openbare buitenruimte, en daarbij samenwerkingen aangaan met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Anderzijds moeten steden tegelijkertijd inzetten op het stimuleren en ondersteunen van bewoners, bedrijven en organisaties’, aldus Simone Stam, beleidsadviseur Groen bij de gemeente Alkmaar.

Haar gemeente wordt als praktijkvoorbeeld aangehaald voor het thema Klimaatadaptatie, met hun campagne om tussen 2020 en 2026 ruim 5 hectare extra groen aan te planten in de vorm van geveltuintjes. Voor de actie, genaamd ‘250 Geveltuinen Alkmaar’, haalde de gemeente samen met bewoners stoeptegels weg in ruil voor kleine geveltuinen. Andere praktijkvoorbeelden komen van de gemeenten Texel, Koggenland en Haarlem.