De speedpedelec is een elektrische fiets met een topsnelheid van 45 km/u. Daarom gelden daar andere verkeersregels voor. Met de planner kunnen gebruikers zien waar ze wel of niet op het fietspad mogen rijden. Ook geeft de planner aan welke route het kortst is. De planner vermijdt verkeerslichten op de route als er een goed alternatief is. 

Deze verkeersregels gelden voor de speedpedelec: 

  • Geel kenteken;
  • Bromfietsrijbewijs;
  • Helmplicht;
  • Achteruitkijkspiegel; 
  • Maximaal 45 km/u; 
  • Extra reflectoren; 
  • Op bromfietspad of op de rijbaan. 

‘De pedelac helpt om mensen een veilige route te laten vinden voor woon-werkverkeer', zegt gedeputeerde Arne Schaddelee van de Provincie Utrecht. Volgens hem rijden veel forenzen een standaard route, maar na de aanschaf van de pedelec is die niet altijd meer toegankelijk. ‘Dus je moet een nieuwe route vinden. Daar helpt deze planner bij.’ 

De provincie Gelderland was in 2018 de eerste die werd ontsloten via de Pedelecplanner.nl. Net als de Fietsersbond Routeplanner wordt de database van de pedelecplanner gevuld en bijgehouden door vrijwilligers. Het project is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland. 

Volgens de website Speedpedelec-evolutie.nl stonden begin dit jaar 27.503 pedelecs geregistreerd in de database van de RDW. Uit cijfers van het CBS uit 2020 blijken de snelle fietsen vooral populair in Utrecht. Ook Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Zeeland springen eruit in gebruik. In 2020 waren de fietsen het minst populair in Limburg en Flevoland.