n een gewijzigde omgevingsvergunning, van een versie uit 2007, schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebieden dat de staalfabriek meer stikstofoxide en stof mag uitstoten dan de nieuwste normen voorschrijven. Dat komt omdat er oude installaties staan en er geen verplichting is om die te vervangen als er geen betere methoden zijn, dan die de Europese Unie heeft voorgeschreven, de Beste Beschikbare Technieken (BBT). 

‘Uit de BBT-conclusies in het algemeen en BBT-conclusie 49 in het bijzonder, volgt geen verplichting om na afloop van een bepaalde termijn nieuwe installaties te plaatsen c.q. bestaande installaties zodanig te vervangen dat deze met nieuwe overeenkomen (met de bijbehorende strengere emissiegrenswaarde)’, aldus de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebieden. 

In de Volkskrant zegt Dirk Weidema van Milieuplatform IJmuiden Noord dat deze vergunning in strijd is met het Schone Lucht Akkoord. Dat werd in 2020 door Rijk, provincies en gemeenten afgesloten om de emmissiegrenzen binnen de Europese regels zo laag mogelijk te houden. Volgens de Omgevingsdienst is het akkoord juridisch niet bindend. 

Cokes vervangen door waterstof 

Het gaat in dit geval vooral om enkele cokesfabrieken. Daarin worden kolen tot cokes verwerkt, die zorgen voor voldoende warmte in de hoogovens. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebieden heeft wel gezegd dat Tata Steel onderzoek moet doen naar het verbeteren van die installaties. Zo kunnen lekkages worden weggewerkt en het beheer beter ingeregeld. Dat zorgt ook voor minder stikstof-uitstoot. 

Tata Steel zegt dat het al bezig is met optimaliseren van de oude installaties. Het bedrijf doet ook onderzoek naar het vervangen van de cokesfabrieken voor installaties die draaien op waterstof. Daarmee kan ook voldoende hitte worden opgewekt voor de staalproductie. Het duurt volgens het bedrijf tot zeker 2030 voordat die nieuwe installaties gereed zijn. Dan pas kunnen de oude cokesfabrieken en hoogovens worden gesloten.