‘We willen de verduurzaming van sociale huurwoningen in Gelderland versnellen’, zegt Gedeputeerde Peter Kerris (Wonen). ‘Met deze stimuleringsregeling krijgen ook huurders met een kleine beurs een gezonder huis en een lagere energierekening.’ 

Volgens de provincie hebben veel woningen in Gelderland nog een laag energielabel. Deze woningen zijn slecht geïsoleerd waardoor de huurder te veel aardgas verstookt. Het doel is dat de woningen zeker drie energieklassen hoger worden gebracht. Sommige woningen springen na de isolatie zelfs van energielabel G naar A. De al beter geïsoleerde huizen kunnen verbeteren tot het labelA+++.  

Door betere isolatie worden sommige huurwoningen geschikt voor een waterpomp of een warmtenet. In de regeling is als voorwaarde opgenomen dat de woonlasten voor de huurders niet mogen stijgen na de aanpassing van de sociale huurwoningen. 

Het geld gaat naar kleine en grote projecten in heel Gelderland, zoals: 

  • Wolfkuil in Nijmegen (130 woningen)  

  • Sikkel en het Hof van Orden in Apeldoorn (221 woningen) 

  • Grote Beer in Ulft (56 woningen)  

  • Julianastraat in Wageningen (75 woningen) 

  • Oranjebuurt in Hoevelaken (77 woningen) 

  • De Hovenkamp in Epe (38 woningen) 

  • Stadsdennen in Harderwijk (133 woningen) 

  • Ridderstraat in Tiel (50 woningen) 

  • Schipholplein in Arnhem (200 woningen) 

De subsidie komt terecht bij een relatief kleine groep inwoners. In de provincie zijn 250.000 sociale huurwoningen. Bij de selectie van de woningen, koos de provincie de projecten met relatief de grootste winst.  

Daarbij ging Gelderland uit van drie richtlijnen: de verdeling van het budget over de regio’s op basis van aantal verhuureenheden en de energiebesparing per regio per jaar. Het derde norm betrof de restbedragen. Die zijn in de provincie verdeeld op de volgorde van de energiebesparing. 
 
Het programma heeft niets te maken met de hogere gasprijs door het gewapend conflict in Oekraïne, laat een woordvoerder van de provincie weten. De voorbereiding startte al vanaf 2020.