Als het aan minister Jetten ligt, moet de groei van het aantal zonnepanelen worden vastgehouden of zelfs versnellen. Hij legt in de nieuwe plannen de focus op ‘grootschalige inzet’ op daken. Hoeveel zonnepanelen op de daken moeten komen te liggen, is niet bekend. In zijn brief aan de Tweede Kamer wordt wel duidelijk dat het kabinet ook de regels voor daken van nieuwe woningen en kleinere daken van bedrijven ook zal aanscherpen.

Opwekking van zonne-energie op daken is volgens Jetten een onmisbaar onderdeel van de energietransitie, waarmee een groot deel van de CO2-reductie kan worden bereikt. Jetten noemt zonnepanelen een kosteneffectieve oplossing en vindt de verplichting een goede impuls voor het onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Dat zorgt voor lagere energiekosten en heeft een positieve invloed op het klimaat, schrijft hij.

In dezelfde brief stipt Jetten wel de gestegen kosten aan voor het aanschaffen van zonnepanelen, in relatie tot recente marktontwikkelingen. Stadszaken berichtte eerder al over de schaarste van chips en omvormers die de prijs van zonnepanelen opdreven.

Bestaande bedrijfsgebouwen

Naast de verplichting voor nieuwe bedrijfsgebouwen, verandert nog meer rondom zonne-energie. Ook bestaande gebouwen krijgen te maken met veranderingen. Dat ligt wat complexer dan de verplichting voor nieuwbouw, vanwege bestaand eigendom.

‘Er moet een voldoende zwaarwegend belang zijn om in te grijpen in het eigendomsrecht’, schrijft de minister. Hij kijkt naar de voorwaarden waarmee het voor gemeenten gemakkelijker wordt om vanaf 2024 zonnepanelen op bestaande bedrijfsgebouwen te leggen.

Het kabinet gaat ook zonnepanelen stimuleren op daken die in eerste instantie niet geschikt zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om een vergoeding voor het aanpassen van daken of subsidie op de meerkosten voor lichtgewicht panelen. Meer dan de helft, 60 procent, van grote daken zou ‘draagkrachtproblemen’ te hebben. Jetten denkt dat het grootste deel van die daken met relatief kleine investeringen alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Tot slot verlengt het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen. Hiermee kunnen eigenaren van zonnepanelen elektriciteit aan het stroomnet terugleveren en dit aftrekken van het eigen energieverbruik. Eerder lag het plan om dit systeem vanaf 2023 af te bouwen, maar dat wordt met twee jaar uitgesteld.