Katwijk wilde al eerder een besluit nemen over de nieuwe woonwijk. Dat werd uitgesteld vanwege een nieuwe rekenmethode in de landelijke stikstof-rekentool Aerius. Die rekende niet langer de neerslag op 5 kilometer afstand. Het kabinet besloot na een uitspraak van de Raad van State en een advies van de Commissie Hordijk die grens te verruimen naar 25 kilometer van de grens van het plangebied. Het was de vraag of er voor de nieuwe wijk voldoende zou worden gecompenseerd.  

Door de nieuwe berekeningen van de Omgevingsdienst Haaglanden is duidelijk geworden dat ook voor dit grotere gebied de interne stikstofsaldering voldoende is voor de bouw van de wijk, meent het opgeluchte college. De gemeente kocht voor deze interne saldering drie agrarische bedrijven op in het plangebied. Ook worden bestaande hangaargebouwen van het voormalig vliegkamp gasloos gemaakt.  

Valkenhorst, moet in de komende vijftien tot twintig jaar verrijzen tussen stad en strand. Behalve 5.600 energieneutrale woningen komen er ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Er zijn sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen gepland. Het ligt pal naast natuur- en recreatiegebieden de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone in Wassenaar. 

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in juni en wordt het plan vermoedelijk op 30 juni vastgesteld.