Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt, is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt. In de brief schrijven ministers Jetten van Klimaat en De Jonge van Wonen dat de apparaten ook op ander gas zouden moeten werken dan aardgas. ‘De hybride warmtepomp kan voor een deel van de woningvoorraad ook een definitieve aardgasvrij-oplossing zijn, in combinatie met duurzame gassen.’ 

Het kabinet wil dat in 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt in Nederlandse huishoudens als de cv-ketels worden vervangen. ‘Een warmtepomp levert namelijk niet alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed voor de energierekening en het klimaat’‘, zegt minister Jetten. Een warmtepomp leidt tot gemiddeld 60 procent besparing op het aardgasverbruik. 

‘Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning al op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid’, schrijft minister De Jonge. In de brief benadrukken Jetten en De Jonge dat in goed geïsoleerde woningen ook direct kan worden overgestapt naar een volledige warmtepomp. Die gebruikt helemaal geen aardgas.

Afspraken met sector 

Het kabinet zegt hoge eisen te stellen aan de pompen, zowel in de apparaten als tijdens de installatie. Met fabrikanten en installateurs zijn daarom afspraken gemaakt. Hybride warmtepompen worden eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer, zegt het kabinet. ‘Dit zorgt voor goedkopere apparaten die veel makkelijker te installeren zijn.’ Ook zijn afspraken gemaakt over leveringszekerheid en opleidingen.  

Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het Rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30 procent. Tot en met 2030 heeft het kabinet 150 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een warmtepomp. Ook is er financiering via het Nationaal Warmtefonds beschikbaar, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens. 

De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het voorstel.