In het nieuwe onderzoekscentrum van de TU Delft gaan ingenieurs en ethici van de universiteit gezamenlijk onderzoek doen naar de ethiek achter kunstmatige intelligentie. De onderzoekers zullen daarnaast ook gericht aan de slag gaan met vraagstukken van bedrijven en instanties. Vooral dat laatste moet het onderzoekscentrum afzetten tegen al bestaande samenwerkingen en coalities op het vlak van AI.

Het Digital Ethics Centre is een initiatief van Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie. De kracht van ‘zijn’ onderzoekscentrum zit volgens hem in de combinatie van ingenieurs en ethische onderzoekers: ‘Het samenbrengen van de harde kant, de technologie, en de zachte kant, de filosofie, is een succesformule. We hebben in Delft een hele grote club met filosofen ter beschikking.’

Die filosofen werden volgens Van den Hoven ooit afgedaan als onbelangrijk, maar de laatste jaren zijn de prioriteiten verschoven. 'Er is ontzettend veel interesse en activiteit rondom AI. We zijn van alle kanten bestookt met de vraag om iets aan te bieden. Dat hebben we als universiteit bij elkaar gezet. Met het onderzoekscentrum zijn we beter te vinden voor wie ons nodig heeft.'

Eerste projecten

Het Digital Ethics Centre heeft al enkele opdrachten lopen. Zo noemt Van den Hoven een aantal Nederlandse banken

Als mogelijke ‘opdrachtgever’ voor het Digital Ethics Centre noemt Van den Hoven de Nederlandse banken, die AI graag inzetten voor het detecteren van fraude. ‘Samen gaan we kijken naar verdachte transacties. Dit moet wel netjes gebeuren. In lijn met ethische waarden zoals privacy en gelijkheid.’

Een andere geïnteresseerde instantie is het UWV, dat in maart al een commissie Data Ethiek instelde. Voorzitter van de commissie is Van den Hoven. ‘Het UWV is een grote organisatie die onze sociale zekerheid regelt. Daar kan, net als bij de Belastingdienst, een hoop misgaan. Het UWV wil op een ethische verantwoorde manier omgaan met het verzamelen en interpreteren van gegevens.’ De TU Delft kan hier volgens de hoogleraar bij helpen, met sponsoring vanuit het UWV.

Het onderzoekscentrum heeft ook nog een samenwerking lopen met een consortium van uitzendbureaus en een partij die bezig is met lethal autonomic weapons. 'Bij alle partijen vertalen wij de ethiek achter AI in een programma van eisen.'

De TU Delft hoopt met haar onderzoekscentrum een leidende rol aan te nemen op het gebied van AI en de digitale samenleving, wat volgens de universiteit past bij haar ambities.