In de plannen wordt het Reuvensgebouw groter en kan zo een onderwijsgebouw voor studenten worden. Het huidige Lipsiusgebouw wordt gesloopt en er komt een kleiner gebouw voor in de plaats. Dit wordt een centraal studentenvoorzieningengebouw aan het plein met onder meer informatiefuncties en balies voor studenten. Vanwege deze nieuwe keuzes en inzichten moet het eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan op een paar punten worden aangepast. 

De universiteit had graag de huurhuizen in het naastgelegen Doelencomplex gesloopt om de campus groter te maken. Vorig jaar bleek dat de eigenaar, woningcorporatie De Sleutels, de woongebouwen niet wilde verkopen. De Sleutels had als voorwaarde gesteld dat de bewoners het eens moesten zijn over de geboden compensatie. Die bleken in meerderheid tegen. 

“We hebben erg ons best gedaan om een nieuw programma samen te stellen dat als uitgangspunt kan dienen voor een aangepast stedenbouwkundig plan, binnen de kaders’, zegt Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit. ‘We kijken uit naar een nieuwe campus met ruimte voor een stadspark waar medewerkers, studenten en stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en prettig kunnen verblijven.”  

De gemeente laat weten blij te zijn met het nieuwe plan het Humanities Campus, waarbij het Doelencomplex bestaan.