‘Je merkt dat de aandacht voor klimaataanpak veelal uitgaat naar nationale overheden, terwijl steden het verschil moeten maken’, zegt Dijksma. ‘Simpelweg alleen al omdat de meeste mensen in de wereld in steden wonen. Laat ons dan ook echt meepraten en meebepalen. Wij zien letterlijk met eigen ogen iedere dag wat het effect van ons beleid is.’ 

Op de conferentie in Malmö wordt de komende dagen gewerkt aan de stedelijke vertaling van het IPCC-klimaatrapport. De conclusies worden op de COP klimaatconferentie gepresenteerd. Die is later dit jaar in Egypte. 

Dijksma wijst er ook op dat er onvoldoende geld ter beschikking wordt gesteld om de stedelijke klimaatplannen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit en circulariteit uit te kunnen voeren. Het gaat dan onder meer om het energiezuinig maken van huizen en gebouwen, gasvrije wijken, meer elektrisch (openbaar) vervoer en de aanleg van (laad)-infrastructuur.

'Praten over beleid en welke koers is uiteraard van belang, maar het gaat om actie. En daar is geld voor nodig.’ Een duidelijke verwijzing naar decentrale overheden voor het klimaatfonds van 35 miljard euro ontbreekt en een langetermijnoplossing voor de financiering van uitvoeringslasten van de energietransitie is nog altijd niet geregeld, aldus de burgemeester.

ICLEI heeft honderden steden als lid. In Nederland zijn, naast Utrecht, ook Nijmegen, Haarlem en Rotterdam lid.