Leegstand op de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Foto: Ramon van Flymen / ANP

Rijksubsidie voor investeringen winkelgebieden beschikbaar

Er is 22 miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het geld komt uit de Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar het kabinet vorig jaar in totaal 100 miljoen euro voor uittrok. Inschrijven voor de regeling kan tot eind mei. 

‘De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk. Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer’, zegt minister Micky Adriaansens. ‘Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan, en daarom gaan we dat aanpakken met de Impulsaanpak Winkelgebieden waarvan ondernemers, bewoners en bezoekers profiteren.’ 

Gemeenten die gebruik willen maken van de subsidie, kunnen een projectplan indienen, dat is gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Per project is maximaal 5 miljoen euro, exclusief BTW, beschikbaar. 

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat het geld wordt gebruikt voor een aaneengesloten gebied. Ook moeten gemeenten en private investeerders een samenwerkingsverband aangaan. De gemeente krijgt een jaar om te zorgen voor handtekeningen van alle partijen. Dat kunnen losse contracten zijn. 

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten. Het totale budget voor deze regeling is 100 miljoen euro en wordt verdeeld over vier indieningsperioden. Die volgen dit najaar en in 2023 en 2024. Twaalf miljoen euro uit het project worden gebruikt voor de inzet van experts en de kosten voor communicatie.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen