Joke Dufourmont is één van de keynotesprekers bij de conferentie ‘Duurzame betaalbare woningen, nu graag!’, op 23 en 24 mei op de Floriade. Centraal bij deze conferentie staat het opschalen van duurzame digitale modulaire bouw. Meer weten of je gratis aanmelden? Klik dan hier.

Het kabinet wil de woningbouw opschalen naar 100.000 per jaar, maar dat gaat niet van een leien dakje. De capaciteit in de bouwsector is één van de flessenhalzen. Als we heel snel opschalen, zijn op korte termijn 50.000 extra bouwvakkers nodig, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) eerder. Een torenhoge uitdaging, in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Modulair bouwen, waarbij woningen (deels) in de fabriek worden ontwikkeld, kan helpen de druk op de bouw te verminderen. ‘Je moet werken in de bouw aantrekkelijker maken. Modulair bouwen kan daar veel aan bijdragen, want doordat componenten in een gecontroleerde omgeving gemaakt worden, wordt het werk veiliger, schoner, vaster en zekerder, analyseert Joke Dufourmont, programmaontwikkelaar Circulaire Economie bij het AMS Institute.

Het bouwen met biobased materialen draagt verder bij aan aantrekkelijk werk in de bouw. Neem houtbouw. ‘Je zet de woningen dan in elkaar met schroeven en bouten, in plaats van met lijm en cement. Het werk wordt zo meer stofvrij en veiliger’, zegt Dufourmont. ‘Bovendien werk je in een fabriekshal in plaats van op een bouwplaats. Het is dus geordender werk en je hoeft niet meer vroeg in de ochtend naar een bouwplaats ergens anders in het land te reizen.’

Elkaars taal spreken

Een uitdaging bij het tot uitvoer brengen van veel biobased modulaire bouw is het samenbrengen van onderwijs en praktijk, zegt Dufourmont. ‘Er is behoefte aan integratie van de verschillende onderwijstakken, waarbij je MBO-, HBO- en WO-onderwijs met elkaar verbindt.’ Op dit moment gaat het bij duurzaam bouwen nog te vaak mis bij de vertaalstapjes tussen verschillende actoren. De plannen van beleidsmakers voor biobased bouw moeten vertaald worden naar architecten en bouwkundigen. Vervolgens moet hun inbreng vertaald worden naar de bouwplaats.’

‘Bij die vertaalslagen sneuvelen steeds veel ambities, want men spreekt elkaars taal niet en weet niet welke uitdagingen er bij de verschillende stappen van de keten zijn’, zegt Dufourmont. De architect moet nu dus meerdere keren per week op de bouwplaats aanwezig zijn om te controleren of alles volgens plan verloopt.

‘Dat kan veel soepeler. Uit onderzoek weten we dat je om dit op te lossen moet innoveren in het onderwijs. Je moet het beter verbinden met de praktijk en onderling. Leid bouwvakkers niet volledig los op van bouwkundigen. Zodat de ontwerpers ook de dagelijkse praktijk van biobased ingrepen goed kennen.’

De koppeling tussen praktijk en onderwijs is slechts één van de drie flessenhalzen die grootschalige modulaire woningbouw in de weg staan. Regelgeving ruimte en ruimte voor experiment zijn andere (samenhangende) barrières. Ook hier heeft Dufourmont oplossingen voor, die ze deelt bij haar keynote op het congres ‘Duurzame betaalbare woningen, nu graag!’. Klik hier voor meer informatie of je gratis aanmelden.