Overheden door heel Europa namen sinds begin 2020 maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Denk aan het sluiten van winkels en het thuiswerken. Dat beperkte de economische activiteit en mobiliteit in steden, met grote gevolgen voor de CO2-uitstoot.

Voor het onderzoek onderzochten meer dan 30 wetenschappers van onder meer de WUR het effect van de eerste lockdowns op CO2-uitstoot. In elf steden daalde die met 5 tot 87 procent. De steden liggen in Nederland, Italië, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Finland. De CO2-uitstoot daalde vooral overdag, door het afgenomen woon-werkverkeer. Verhoogde uitstoot thuis, door bijvoorbeeld koken of verwarming, was niet genoeg om het effect van minder wegverkeer teniet te doen, melden de onderzoekers.

Lang effect in toeristensteden

Metingen in Amsterdam toonden tijdens de lockdown 40 procent minder emissies. Na de lockdown bleven de emissies bovendien tot vier maanden lang nog ongeveer 30 procent lager dan pre-corona. Daarna stegen ze weer. Andere steden waarbij relatief langzaam weer terugkeerden naar pre-corona-niveaus waren, Wenen (Oostenrijk), Londen (Verenigd Koninkrijk) en Heraklion (Griekenland). Het zijn net als Amsterdam steden die populair zijn onder toeristen, wat het relatief lange effect kan verklaren.

‘Amsterdam was een van de vier steden waar de emissies, ook nadat de beperkingen waren opgeheven, laag bleven. De gebieden in deze steden die werden geobserveerd, worden gekenmerkt door een groot aantal toeristen. Tijdens de pandemie nam dit aantal aanzienlijk af’, zegt Gert-Jan Steeneveld van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen University & Research in een bericht van de universiteit.