De Omgevingswet vereist nauwe afstemming tussen lokale processen en de software die daarbij hoort, met het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet geeft softwareleveranciers inzicht in de functionele eisen voor inwerkingtreding. Die inwerkingtreding is gepland voor 1 januari 2023, maar al op 1 juli 2022 moeten gemeenten met de wet aan de slag voor nieuwe plannen. 

De set is een minimale basislijst van onderwerpen die getest moeten worden en kan worden gebruikt om een testplan te maken. Zo is er informatie over het invoeren van de bruidsschat in software. Dit zijn de regels die onder de Omgevingswet verhuizen van Rijk naar lagere overheden.  

Overigens zullen niet alle functionaliteiten beschikbaar zijn voor testen vóór 1 juli 2022. Enkele onderwerpen kunnen pas in het derde kwartaal getest worden, enkele maanden voor de geplande invoering van de wet. 

Functionaliteiten plannen 

‘We hebben als ruimtelijk adviesbureaus erg aangedrongen op standaardisering’, zegt directeur Koos Seerden van Rho Adviseurs. De wetgever heeft bedacht dat onder meer gemeenten en waterschappen zelf bepalen hoe ze de Omgevingswet invoeren. Dat zorgt voor grote versnippering in werkwijzen en gewenste functionaliteiten. En het maakt het lastig voor softwareleveranciers en opleiders, volgens Seerden. 

Door alsnog in te zetten op enige mate van standaardiseren, kunnen overheden sneller aan de slag met de uitvoering van de wet. ‘Dit is een praktische manier van werken, zodat niet iedereen steeds het wiel hoeft uit te vinden’, zegt Seerden. 'Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt hierdoor ook honderd keer makkelijker.’  

Deze set gaat over digitaal werken. Misschien wel belangrijker is een tweede set afspraken waar nu aan wordt gewerkt. ‘Dat gaat over de inhoud’, zegt Seerden. 

Plannen en prioriteren 

Met de eerste set kunnen koepels of (lokale) overheden functionaliteiten inplannen met softwareleveranciers en prioriteiten aangeven. Als leveranciers functionaliteiten (nog) niet ondersteunen, kan de lijst ook helpen om te komen tot tijdelijke alternatieve oplossingen. 

De set kwam tot stand na overleg tussen vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, de Geo-ICT-branche, softwareleveranciers en vertegenwoordigers vanuit het overheidsprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Daaronder zijn koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Bij de lijst is een uitgebreide leeswijzer opgenomen. De VNG wijst erop dat de lijst geen vervanging is van contractuele eisen en afspraken die een bevoegd gezag met leveranciers hebben gemaakt.